Det snackas om…

Färgglad text där det står news
News Concept

Fredagen är kommen och det är dags för Pedagog Malmös redaktion att blicka tillbaka och sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

SVT Nyheter har kartlagt segregationen inom svenska skolan. I undersökningen visar det sig att det inom samma kommun kan skilja stort i antalet elever med utländsk bakgrund. I en kommun kan till exempel en skola ha 90 procent elever med utländsk bakgrund medan grannskolan har fyra procent. Skolverket menar att det är en ökad skolsegregation som i sin tur påverkar elevernas resultat. Läs mer om kartläggningen här. Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att det är en negativ utveckling för alla barn som inte får mötas. Läs mer om hennes tankar här. 

Sverige finns en lång tradition av att skola in barn på förskolan under en lång period. Men sedan en tid tillbaka har denna modell på vissa ställen blivit utbytt till en annan kortare och mer intensiv modell som har fått namn som: tredagarsinskolning, korttidsinskolning, intensivinskolning och familjeaktiv inskolning. På Linköpings universitet har ett forskningsprojekt tittat närmare på hur förskolepedagogers uppdrag ändras i och med förändringarna. Här kan du läsa mer om det. Och här kan du se ett reportage från en förskola som har använt sig av den kortare modellen.

Carina Holmgren, Linnéuniversitetet, har forskat kring en lärarroll i förändring och med fokus på entreprenöriellt lärande (EL).
– Jag startade mitt avhandlingsarbete med en positiv syn på EL, som ett sätt att skapa motiverade elever. Men under arbetets gång blev mina glasögon allt mer kritiska, särskilt då jag började inse att EL innebar att andra värden och lärarideal tonades ned, säger hon i en intervju med Skolporten. Läs mer kring hennes forskning här och om du är intresserad av hela avhandlingen så finns den här.