Det snackas om…

Förstoringsglas som zoomar in på news.

Dagarna går snabbt och fredagen är redan här. Det innebär att det är dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av veckans skolnyheter.

Särskilt begåvade elevers upplevelser och möjligheter i skolan hänger mycket på enskilda lärares engagemang. I vissa kommuner finns det handlingsplaner för att möta dessa elevers behov – men inte i Malmö. Hör reportaget med kommentarer från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Malmö stads gundskoleförvaltning. I veckan kom också ett av de första besluten från Skolinspektionen inom området. Det är Ekerö kommun som får kritik och föreläggande för att inte har tillgodosett en elevs behov. Läs mer om beslutet här.

Ännu en gång har ett nationellt prov läckt ut i förtid. Nu har Skolverket haft ett första möte med Facebook för att få hjälp att stoppa spridningen. Läs mer om mötet här.

Andelen behöriga lärare i grundskolan fortsätter att sjunka. Detta läsåret är 70,5 procent behöriga. Det kan jämföras med läsåret 2015/16 då samma siffra låg på 72,7 procent. Detta trots satsningar som att till exempel öka lärarlönerna. Nu beskriver Skolverket läget som allvar. Läs mer här.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson presenterade i veckan en studie om gymnasieskolans uppdrag. Bland annat kommer man fram till att gymnasieskolor behöver bli bättre på att förbereda elever för vad det innebär att studera vid en högskola. Bland annat behöver eleverna få lära sig att ta ansvar, planera sina studier och arbeta självständigt. Läs mer i denna text av Peter Fredriksson. Pedagog Malmö har tidigare publicerat en artikel om hur Pauliskolan arbetar med att förbereda eleverna för högskolestudier i att skriva vetenskapliga texter. Läs mer om deras arbete här.