Det snackas om…

Ordet news står i färgglada block.

Fredag är här! Det innebär, förutom att helgen närmar sig, att det har blivit dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) lämnade över ett förslag till handlingsplan för att kunna ge stöd till digitaliseringen av skolan. I förslaget finns det 18 olika punkter om hur SKL kommer att kunna stötta. Här kan du läsa en kommentar till förslaget och här hittar du själva dokumentet med förslag till handlingsplan.

Samtidigt som lärarbehörigheten i grundskolan sjunker så ökar den i gymnasieskolan, från 80,6 procent förra läsåret till 81,4 procent i år. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att även om de tär glädjande att behörigheten ökar i gymnasiet så är lärarbristen en ödesfråga och han efterlyser också en nationell strategi för att säkra att det kommer att finnas utbildade lärare. Läs om detta på Skolverkets hemsida.

Robert Walldén har nyligen disputerat vid Malmö Universitet. I sin avhandling har han kunnat konstatera att i den genrepedagogiska undervisningen finns det risk att ämneskunskaper kommer i skymundan när läraren lägger stor vikt vid att skapa sammanhang och förståelse för abstrakta och centrala begrepp. Läs en intervju med honom här och om du är ännu mer nyfiken på ämnet så hittar du hans avhandling här.