Det snackas om…

Ordet News på vitt papper
The word news is written repetitively, all in uppercase.

Fredagen är här och veckan går mot sitt slut. Men innan det är dags att ta lite ledigt så ska Pedagog Malmös redaktion sammanfatta några av veckans nyheter från förskolan och skolans värld.

En av veckans stora nyheter har varit byggd på statistik från Arbetsmiljöverket. Anmälningarna om våld och hot i skolan har dubblerats på fem år. Anna Ekström, socialdemokratisk utbildningsminister har reagerat på nyheten genom bland annat en text i tidningens Dagens Samhälle. Där lyfter hon fram att till höstterminen kommer det komma nya skrivningar i läroplanen som betonar elevernas plikt att visa respekt för lärare och klasskamrater. Regeringen ska också ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Läs texten här.

Hur mycket kommuner använder sig av statliga fortbildningsprogram som läs- och matematiklyften skiljer sig stort – likaså hur mycket pengar man satsar på lärares kompetensutveckling. Tidningen Skolvärlden har tagit fram statistik över riket. Läs mer här.

Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet har nog ingen kunnat undgå. Samtidigt visar forskning från Göteborgs Universitet och Högskolan Väst att läroböckerna i samhällskunskap uttryckligen varnar elever för civil olydnad och ifrågasättande.
– Man behöver inte så ensidigt fokusera på den formande aspekten av uppdraget att socialisera in elever i samhället. Man kan istället tänka sig en utbildning som adresserar elever som medborgare genom att uppmuntra till analyser och ställningstaganden. En förutsättning för detta är att läroböcker beskriver samhällsavbildningar och meningserbjudanden som perspektiv, istället för att beteckna dem som objektiv kunskap, säger Kurt Wicke, doktorand vid Högskolan i Väst.
Läs en längre intervju med honom här. Och vill du läsa hela avhandlingen hittar du den här.