Det snackas om…

Gula träpennor är böjda så att de bildar ordet news

Varje fredag brukar Pedagog Malmös redaktion sammanfatta några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats i veckan.

Först och främst – grattis till alla de skolbibliotek i Malmö som har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Du hittar listan på vinnarna här. 

Frågan om ordningsbetyg är hetare än någonsin. En majoritet i riksdagen vill att det införs och under tisdagen fattade utbildningsutskottet beslut om att uppmana regeringen att börja bereda frågan. Men utbildningsminister Anna Ekström (S) är mycket kritisk till förslaget. Här kan ni se en debatt mellan henne och Jan Bjöklund, Liberalernas partiordförande som är för ordningsbetygen.

Skolinspektionen har utrett hem- och konsumentkunskapen på 23 skolor runt om i landet. Resultatet visar att det finns brister i undervisningen. Bland annat får eleverna inte tillräckligt mycket kunskaper kring privatekonomi. Hör ett nyhetsinslag om granskningen här. Vill du djupdyka i ämnet så hittar du rapporten här.

Statistiskt sett finns det 1-2 elever i varje grundskoleklass som har en särskild begåvning. I en avhandling från Karlstads universitet har Elisabet Mellroth undersökt vad matematiklärare ser för möjligheter och utmaningar för att inkludera dessa elever. Läs en intervju med henne här och vill du läsa ännu mer så hittar du avhandlingen här.