Det snackas om…

Texten news skriven på svart tavla med vit krita
NEWS word handwritten on isolated vintage blackboard

Fredagen är här och det är dags att ta en närmare titt på några av de skol- och förskolenyheter som har publicerats i veckan.

Skolforskningsinstitutet har släppt en ny översikt som tar upp hur viktig leken är för att utveckla barns sociala förmågor. Den tar också upp förskollärarens roll i att leda leken och hur hen kan bedriva undervisning i förskolan. Läs mer här.

Att polisanmäla hot och våld i skolans är inte alltid självklart på skolor. SVT Nyheter har gjort en kartläggning i frågan. Samtidigt kommer det ny forskning som visar att skolpersonal har kluvna känslor inför att polisanmäla. Läs mer här.

Snart är det krav på att personal i fritidshemmet har legitimation för att få undervisa. Men bara drygt en fjärdedel av de  13 500 anställda på fritidshem runt om i Sverige har en sådan. Läs mer här och här hittar du Skolverkets rapport kring frågan.

Nio av tio lärare trivs i skolan. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan”. Men därmed inte sagt att det inte finns saker som kan förbättras, till exempel behöver arbetsron bli bättre.
– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.