Det snackas om…

Nyhetsskylt
News concept

Nu är snart helgen kommen och det har blivit dags att titta närmare på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan.

Alla elever i Sverige ska ges ledning och stimulans för att kunna utvecklas personligt och även sitt eget lärande. Men när riksrevisionen granskar frågan ser man att grundsärskolan inte får samma stöd och uppmärksamhet från regeringen och Skolverket som grundskolan får.
– I grundsärskolan finns bedömningsstöd endast i tre ämnen för låg- och mellanstadiet medan grundskolan har bedömningsstöd i samtliga ämnen, säger Olof Widmark, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Trots att intresset för Europa och EU ökar bland svenska ungdomar, enligt MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhället) så är det betydligt färre skolor som anmäler sig till EU-skolvalet än till det svenska skolvalet. En anledning kan vara att maj månad är den månaden som är väldigt hektisk för lärare, menar Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund i en artikel i Svenska Dagbladet.

I en avhandling från Göteborgs universitet har frågan kring digitala verktyg i förskolan synats. Vad är det som sker när de digitala verktygen förs in i förskolan. I en intervju med Skolporten säger författaren Malin Nilsen att det blir tydligt att barn och pedagoger har olika perspektiv på tekniken. Förskollärarnas syfte är att få till en pedagogisk aktivitet medan barnen ser det som att de ska få spela. Läs intervjun här och här hittar du avhandlingen.