Det snackas om Hattie…

En elev lyssnar på en lärare som gestikulerar.… och hans rapport som säger att det är inte läraren i sig, utan lärarens undervisningsmetoder som avgör hur mycket eleverna lär sig.

John Hattie, professor i utbildningsforskning på Nya Zeeland, har gjort världen största studie av vad som påverkar elevernas studieresultat.

Mer lärarfortbildning i undervisningsformer.
– Regeringen har satsat pengar de senaste åren på vidareutbildning av lärare. Men att öka ämneskunskapen hos lärarna ger små vinster för eleverna. Snarare är det undervisningsformerna det borde sättas fokus på,  säger Jan Håkansson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö. (Källa: Sydsvenskan.se)

Omslag till rapporten med ett blått öga och titeln "Synligt lärande".Synligt lärande
Hatties rapport i svensk bearbetning
.
SKL
(Sveriges kommuner och landsting) har gjort en översättning och bearbetning av Hatties rapport som har gjort succé. Skriften Synligt lärande kan du beställa för 100 kr eller ladda hem gratis som PDF här.

Artikel i sydsvenskan om Hatties rapport och SKL:s bearbetning.
I artikeln finns en rangordnad lista för vad som är bäst och sämst för elevers lärande:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1544524/Vad-lararen-gor-ar-viktigast.html

Bild: www.colourbox.com