Det snackas om The Big Five!

Elefant, lejon, gepard, noshörning och buffel plastdjur.

Folder om The big five med djur på framsidan.

Det hela började med en artikel i Pedagogiska Magasinet i nov 2011 – och nu snackar hela skolsverige om ”The Big Five”. Det finns till och med en öppen Facebook-grupp där drygt 5500 pedagoger diskuterar lärande och bedömning utifrån The Big Five. Artikeln som har fått ett sådan enormt genomslag skrevs av Göran Svanelid, här hittar du den:

Lägg krutet på The Big Five

Göran Svanelid är universitetslektor vid lärarutbildningen i Stockholm. När de nya kursplanerna i Lgr11 kom, analyserade han dem grundligt. Han fann att det finns fem dominerande förmågor som i olika grad återkommer  i alla ämnen och kunskapskrav:

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • metakognitiv förmåga
  • förmåga att hantera information
  • begreppslig förmåga

Dessa förmågor kallar Svanelid för The Big Five (TB5). Han menar att det är dessa förmågor som vi lärare ska föra fram i vår undervisning samt IUP, utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. Poängen med The Big Five är:

  • De utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan olika pedagoger om kunskapssyn och lärande.
  • De ger eleven en röd tråd genom hela skolan och i alla ämnen.
  • De underlättar samarbete mellan ämne och årskurser.
  • De underlättar kommunikation mellan hem och skola.
  • De ökar måluppfyllelsen (Behöver bara ha koll på fem bollar).

Länkar till mer om The Big Five: 

Facebook-grupp:
The Big Five (öppen grupp)
I Facebook-gruppen finns en flik ”Filer” där pedagoger delar med sig av material om bedömning och The Big Five.

Lärarnas Nyheter/Pedagogiska Magasinet (2012-11-19):
Artikel av Göran Svanelid: Jakten på The Big Five går vidare.

GR Utbildning, Bedömning för lärande 2012-09-13):
Blogginlägg av Göran Svanelid: The Big Five

GR Utbildning, Bedömning för lärande:
Workshopmaterial kring The Big Five för en studiedag

GR Utbildning, Bedömning för lärande:
Föreläsning med Göran Svanelid, del 1, del 2, Görans presentation

Pedagogiska Magasinet: 
A3-plansch The Big Five
 (se översta bilden)

Föreläsning med Göran Svanelid (2 delar)

Föreläsning del 2

Filmer: Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning

Text:
Charlotte Christoffersen