Det snackas om – vecka 19

Ordet news står i en cirkel och omringar en bärbar dator

Ännu en vecka har gått, träden är grönare och luften lite varmare dag för dag. Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmös redaktion några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Självklart så domineras nyhetsflödena av olika publiceringar kring corona-viruset. Denna veckan är inget undantag. Bland annat har Skolverket fått ett blixtuppdrag från regeringen att sätta in stödinsatser för att avlasta förskolor och skolor. Senast den 7 maj skulle dessa insatser vara på plats.

– Vi har haft kontakt med huvudmän, skolchefer, rektorer och lärare om problem de upplever i sin vardag. Utifrån det ska vi bli mer konkreta och ge råd om vad man kan göra. Hur kan till exempel betygssättning gå till när man inte har samma underlag och inga nationella prov, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Skolvärlden.

Dålig arbetsmiljö för elever

Hur går det då för de elever som undervisas på distans? En enkät från Sveriges elevkårer visar att det är en utmaning. 7500 gymnasieelever har svarat och var tredje elev uppger att deras psykosociala arbetsmiljö är mindre bra eller inte alls bra. De stora problemen är stress och ensamhet.

– Deras arbetsmiljö är helt oacceptabel. Man hade aldrig accepterat att ens medarbetare hade det såhär dåligt. De gör en enorm uppoffring just nu och det behöver man från stat och kommun ta hänsyn till och se hur man kan sätta in rätt stödåtgärder för att skydda eleverna. De är extremt sårbara, säger Ebba Kock, ordförande i Sveriges Elevkårer till Sveriges Radio.

Fick tillbaka eleverna i Malmös skolor

I början av pandemin, och framförallt när gymnasieskolorna och komvux ställde om till distans, såg man tydligt hur frånvaron ökade extremt mycket i grundskolorna. Många vårdnadshavare kände sig oroliga och valde att hålla sina barn hemma. Men nu är frånvaron betydligt lägre, även om den fortfarande är högre än normalt. Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad, berättar för SVT Nyheter Skåne om hur kommunen har jobbat för att nå oroliga föräldrar och för att få eleverna tillbaka till skolan.