Det snackas om – vecka 21

Tecknad streckgubbe lutar sig mot röda bokstäver som blir ordet news

Det har återigen blivit fredag och dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de förskole-och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Sedan det beslutades att gå över till distans- och fjärrundervisning har SFI i Malmö tappat fler än 500 elever. Det rapporterar Sveriges Radio. Några av förklaringarna är brist på teknisk utrustning och förändringar på arbetsmarknaden. P4 Malmöhus har träffat Anna Gren som jobbar som SFI-lärare och hör hur hennes arbete har påverkats och vad hon ser för på avbrotten.

Förskollärare och lärare inte prio

I veckan höll socialminister Lena Hallengren (S) presskonferens och presenterade att staten ska stå för kostnaden av testerna av personer inom samhällsbärande yrken. Tidigare har förskollärare och lärare räknats in i prioriteringsklass tre i den lista som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Folkhälsomyndigheten har gjort.

Men några timmar efter ministerns presskonferens kom en ny uppdaterad lista från myndigheten. Denna gång är personal inom skola och förskola inte med, dock är fortfarande skolskjutspersonal kvar i priogrupp tre. Skälet till att listan har reviderats har varit att det har funnits en efterfrågan på tydligare riktlinjer för kommun.

– Om man har begränsad kapacitet börjar man med den här begränsade listan med nyckelpersoner, eftersom det inte får omfatta alltför många, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på försörjningsberedskap vid MSB till Läraren.se.

Ny lönestatisik

Generellt sett så har yrkesgrupperna inom förskola och skola haft en stark löneutveckling. Medan resten av samhället har en utveckling på 2,5 procent så ligger förskolan och skolans medel på 3,5 procent.

Bäst löneutvecklingen har förskolans rektorer med en utveckling på 4,6 procent. De grupp som har haft lägst utveckling är lärare inom kulturskolan.

– Vi har anledning att vara oroliga över kulturskolan. Där har vi en lägre löneutvecklingstakt än för andra lärargrupper. Det är bekymmersamt med tanke på hur viktig kulturen är i samhälle och skola, och i grund och botten för hela människans utveckling, säger Lärarförbundets chefsförhandlare Mathias Åström till läraren.se

Inspektion av skolans arbete under covid-19

I dagarna har också Skolinspektionens delrapport av hur gymnasieskolor har jobbat under covid-19 presenterats. Rapporten bygger på intervjuer med 45 rektorer. Det som framkommer är att mycket av undervisningen fungerar väldigt bra men att det medför också stora risker. Bland annat så riskerar studiemotiverade elever att inte kunna sätta gränser för sitt skolarbete, elever med svåra hemförhållanden kan ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen och det är också svårt för lärare att se hur pass aktiva eleverna faktiskt är i själva undervisningen. Dock så har denna typ av undervisningen gynnat de elever som tidigare har haft hög problematisk skolfrånvaro.

Sveriges radio har gjort ett referat av delrapporten och själva delrapporten från Skolinspektionen finns här. 

Slutrapporten kommer att publiceras i juni.

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!