Det snackas om – vecka 22

Texten news på träbotten
News word on wooden table

Det har återigen blivit fredag och dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de förskole-och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

I veckan avslutades rättegången kring den lärare som för två och ett halvt år sedan fysiskt lyfte upp en elev ur en soffa efter att ha bett hen att flytta sig vid flera tillfällen. Soffan stod i vägen för att folk skulle kunna komma in i rasthallen och läraren. Läraren anmäldes av
BEO (Barn- och elevombudet) som beslutade att handlingen var att räknas som en kränkning. Kommunen blev skyldig att betala ut skadestånd. Sedan dess har fallet gått vidare till domstol och nu har det nått Högsta domstolen. Domen kan komma att bli prejudicerande kring hur långt en lärare får gå för att upprätthålla ordning i skolan. Tidningen Skolvärlden reder ut fallet och har pratat med båda sidor i fallet.

SÄPO kräver lagändring

I Sverige finns det ett tiotal skolor och förskolor som drivs av personer som har kopplingar till våldsbejakande extremister. Nu kräver SÄPO (säkerhetspolisen) att det ska bli lagändringar.

– I grunden så behövs det ett regelverk som gör att varken våldsbejakande extremister eller andra antidemokratiska organisationer får bedriva skolverksamhet. Skattemedel ska inte gå till att bedriva skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund, säger Johan Olsson, operativ chef hos Säkerhetspolisen till SR Ekot.

Barns inflytande i förskolan begränsas

Sajten forskning.se rapporterar om att förskolan inte tillräckligt tar tillvara på barns inflytande. En ny avhandling visar på dessa tendenser, trots att inflytande tas upp i läroplanen.
Carina Peterson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och doktorand vid Göteborgs universitet, har observerat två förskolors arbete med att ge barn inflytande. Hon har studerat de aktiviteter där pedagogerna ger barnen möjlighet till inflytande. Läs mer om studien här och Carina Petersons tankar kring valsituationer och styrning av pedagoger.

Pedagog Göteborg läggs ner

Det är med sorg i hjärtat som vi kan konstatera att vår systersajt Pedagog Göteborg ska avvecklas. Just nu pågår en insamling av åsikter för att kunna göra en konsekvensanalys av beslutet. Delta gärna om du har en åsikt i frågan. Anledningen till avvecklingen hittar du här. 

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!