Det snackas om – vecka 37

Ordet news står på tärningar.

Det är fredag! Och det innebär som alltid att det är dags för Pedagog Malmös nyhetsbrev där vi sammanfattar några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Viss statistik om friskolor var affärshemligheter. Det slog en dom fast tidigare i höstas och leder nu till att Skolverket inte kommer publicera statistik om skolor, kommuner eller privata huvudmän. Beslutet är taget av Statiska centralbyrån. Sedan dess har förslag arbetats fram för att se över hur detta kan lösas. Förslag på lösningar har presenterats under slutet av förra veckan. Men de har mötts av kritik för att vara allt för krångliga och för att ta för lång tid. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson håller med i kritiken men menar att det är en svår fråga. 

– De är krångliga och det tar lång tid, men vårt uppdrag har varit att titta på långsiktigt hållbara lösningar och det är väldigt komplicerat. Det tar lång tid, det är vi väl medvetna om. Det är väldigt mycket mer komplicerat än vad de som kritiserar det här tror, säger han till SVT.

Sekretess hotar nationella prov

En annan följd av sekretessen som Skolverket varnar för är att de nationella proven kan hotas. Det stora adressregister med alla skolor i Sverige är numera hemliga och får alltså inte lämnas ut, inte ens till den del av Skolverket som ansvarar för provet.

– Detta är ett bra exempel på att något som alla tar för givet äventyras. Men jag hoppas och tror att vi kan hitta åtminstone en kortsiktig lösning så att proven kan hållas detta läsår, säger Peter Fredriksson till SVD.

Forskare kräver förskoleutredning

Förskolan har en fantastisk potential men det behöver bli ett slut på att nya uppdrag åläggs dem utan att det görs konsekvensutredningar eller tillskott av resurser. Det menar fyra forskare som i en debattartikel kräver att en förskoleutredning tillsätts som ska se till att göra en grundläggande genomgång av förskolans önskvärda och faktiska förutsättningar.