Det snackas om – vecka 40

Ordet news står på tärningar.

Fredag betyder en stundande ledighet för många – och att Pedagog Malmö sammanfattar förskole- och skolnyheter från veckan som gått.

Sverige får godkänt trots att många elever exkluderades från kunskapsmätningen Pisa 2018. I en granskning kallar OECD Sveriges resultat för ”acceptabla”, med vissa reservationer. Riksrevisionen granskade urvalet i den svenska PISA-studien, efter att Expressen rapporterat om att utrikes födda elever felaktigt plockats bort från att delta i den senaste PISA-studien, i strid med OECD:s officiella regelverk.

Rektorer riskerar bli utbrända

En fjärdedel av landets rektorer riskerar utbrändhet. Det visar en unik undersökning där över 2 000 rektorer själva fått beskriva hur de upplever sin arbetssituation.
– Resultatet visar på ett systemfel i dagens skola. Orimliga krav gör att så många rektorer ligger på gränsen att bränna ut sig. Ett enormt resursslöseri ur samhällssynpunkt, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

För stora barngrupper i förskolan

Drygt åtta av tio förskollärare arbetar i småbarnsgrupper där antalet barn är fler än Skolverkets riktmärken – och grupperna ökar kraftigt under vårterminerna. Det visar Lärarförbundets undersökning, som också pekar på att många förskollärare har hand om det pedagogiska utbildningsuppdraget för ett stort antal barn.

– Det finns extremfall med förskollärare som har undervisningsansvaret för 155 barn, men bland alla förskolor i dag är det 12 procent som endast har en förskollärare eller ingen alls, säger Veronica Persson, utredare på Lärarförbundet.

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!