Det snackas om – vecka 43

Färgglad text där det står news
News Concept

Fredag igen!  Det har hänt väldigt mycket inom förskolans och skolans värld denna veckan och det har varit svårt att välja ut bara några av alla nyheter. Men här kommer ett axplock!

Genom att låta gymnasielever träna på att hantera motgångar och stress under skoltid hoppas en forskargrupp vid Lunds Universitet kunna se resultat i form av ökat välbefinnande och en bättre psykisk hälsa bland unga. Bland annat handlar det om att hitta strategier och att också kunna identifiera sina styrkor och se hur de kan användas.

– Det är en vanlig bild att psykiska hälsoproblem ökar bland barn och ungdomar i många utvecklade länder, inte minst bland tonårsflickor även om anledningarna inte är helt kända. Vi utforskar olika metoder för hur unga kan stärkas i sin förmåga att bemästra livets utmaningar, säger Eva Hoff som är docent i psykologi vid Lunds universitet till forskning.se.

Kollegialt lärande på förskolan

Tidningen Förskolan har gjort ett nedslag hos fem förskolor på Kroksbäck för att titta närmare på hur de jobbar med olika moduler i Läslyftet. Förskolorna är inne på sin andra modul och ser redan strålande resultat. I artikeln får ni läsa om hur arbetet är organiserat och om hur förskolorna jobbar för att stärka det kollegiala lärandet.

Två avgörande utmaning för svensk skola

I veckan kom Skolverkets senaste lägesrapport kring den svenska skolan. Där har två stora utmaningar identifierats; ökad skolsegregation och bristen på behörig personal. En bild som delas av Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

– Legitimerade lärare måste vara grunden för att se till att undervisningen blir så bra som möjligt. Att lärare som inte är behöriga till stor del jobbar med de elever som har sämst förutsättningar är självklart ett jättebekymmer eftersom det leder till ökad segregation och skillnader, säger han till tidningen Skolvärlden.

En rad olika förslag till åtgärder och prioriteringar presenteras. Bland annat ökad statlig närvaro och ansvarstagande på regional nivå, riktade och stödjande insatser för att få behöriga lärare att söka sig till de skolor som har tuffa förutsättningar, samt att utöka antalet nybörjarplatser på lärarutbildningen.

Corona-smittan ökar

I veckan har det rapporterats om hur antalet personer som är smittade med Covid-19 ökar. Detta gäller även i skolorna. Anders Malmquist, grundskoledirektör, säger till Sydsvenskan att han uppskattar att det nu finns ett par anställda och någon elev med aktiv smitta på de flesta av Malmös grundskolor. Samtidigt poängterar han att det råder skolplikt för alla som saknar symptom.

– Vi betonar vikten av att följa restriktioner om avstånd och handhygien och vi skärper upp att inte genomföra möten som inte absolut måste genomföras på skolorna, säger han till tidningen.

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!