Differentiera de skriftliga proven!

Differentiera de skriftliga proven och förebygg provångest.

Hur vet vi vad våra elever har lärt sig? Och på vilket sätt kan eleverna visa vad de har lärt sig? Två viktiga frågor som jag vet att vi ibland blir lite stressade över, framförallt i slutet av terminen, när betygen ska sättas. En del lägger in extra många prov i slutet av terminen, en del är strukturerade och har allt under kontroll och sen finns det en hel uppsjö av variationer där emellan.

Jag skulle vilja stanna upp vid bedömningsformen prov, framförallt de skriftliga. Prov är ett vanligt sätt för elever att visa sina kunskaper på. Eleverna läser frågorna och besvarar dem skriftligt. Men är det verkligen så, att eleverna får visa vilka kunskaper de besitter? Jag skulle vilja påstå att det till mångt och mycket visar på elevernas förmåga i studieteknik och läsförståelse.

Jag menar inte att förkasta de skriftliga proven helt. Däremot tror jag vi behöver fundera över hur vi kan differentiera proven, så att alla kan lyckas, och även fundera över hur eleverna kan bibehålla och utveckla sina kunskaper de lärt sig efter provet är klart.

Att ge ett och samma prov till alla elever du undervisar är som att ge ut en tröja i storlek S och räkna med att den ska passa alla. One-size-fits-all. Eftersom vi alla är olika och lär olika behöver vi också olika varianter på de prov vi ger ut. Så hur kan vi differentiera proven så att de passar fler? Så att de passar alla? I tankekartan kan du se några olika förslag på hur vi kan skapa prov som fokuserar på lärandet och mångfalden. Hur gör du för att differentiera dina prov?