Digitalt berättande med Adobe Express

Illustration som visar olika typer av berättande.
Illustration: Vecteezy
I slutet av februari erbjuder Utvecklingsavdelningen på grundskoleförvaltningen i Malmö en workshop i Digitalt berättande med Adobe Express, en tjänst som alla våra pedagoger och elever har tillgång till.

Varför gör vi det?

Syftet med workshopen är att öka pedagogernas kompetens att använda multimodala arbetssätt i undervisningen samt fördjupa deras förståelse och förtrogenhet i att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Målet är att ge pedagogerna en konkret fördjupning i arbetssättet och metoden Digitalt berättande kopplat till den digitala tjänsten Adobe Express samt utveckla deras kunskaper om digitalt berättande, som är relevant för den egna pedagogiska kontexten.

Enligt läroplanen så ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan:

  • använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
  • använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Vad är digitalt berättande?

Digitalt berättande är en berättarform, där vi använder digital teknik för att berätta en berättelse. Med digital teknik kombineras olika medier som till exempel fotografi, video, animationer, ljudeffekter och din egen röst. Berättarformen kan användas i vilket ämne som helst utifrån en mängd olika pedagogiska syften.

Varför Adobe Express?

Adobe Express är en digital tjänst, som alla pedagoger och elever i grundskoleförvaltningen i Malmö har tillgång till genom ett centralt avtal. I tjänsten ingår det många olika sorters funktioner för att arbeta med multimodalt lärande. Det går exempelvis att kombinera olika sorters medier för att skapa och redigera videoklipp.

Arbetar du som IT-pedagog, skolbibliotekarie eller lärare i grundskolan i Malmö och önskar delta i workshopen Workshop Digitalt berättande med Adobe Express den 27/2 kl. 13.30-16?

Anmäl dig här!