Din Röst Ska EKA! – Fokus på den emotionella, sociala och personliga utvecklingen!

Jassim och Alaa.

Din Röst Ska EKA! går under normer och värden på Pedagogisk Inspiration. Jassim Ahmadi och Alaa Mouhsen vill stimulera och motivera både pedagoger och elever. Fokus ligger på den emotionella, sociala och personliga utvecklingen för att i sin tur skapa en känsla av sammanhang och studiemotivation. En av målen är att skapa en trygg miljö för elever och pedagoger på skolan för att sedan kunna väcka en nyfikenhet för utveckling samt tända en kreativ gnista. Paret vill inspirera både elev och pedagog att uppnå sina fulla potential med utgångspunkt i Lgr 11, Skollagen och FN:s Barnkonvention. För pedagogerna erbjuds inspirationstillfällen och de får en möjlighet att ta del av arbetsmaterialet och filmen som Din Röst Ska EKA! skapat som hjälpmedel. Insatsen bygger på 9 steg som Din Röst Ska EKA!, pedagoger och elever genomgår tillsammans. Nedanstående följer de 9 stegen.9 Stegen:

1. Vad innehåller arbetet? Vad erbjuder vi?
2. Vilka är våra utgångspunkter?
3. Vad behöver er skola?
4. Vem skall involveras?
5. Hur vill vi gå tillväga?
6. Hur lång tid ska det ta?
7. Utvärdering
8. Fortlevnad
9. Uppföljning

Exempel på vad vi kan bidra med:
Sociala färdigheter
Samarbetsövningar
Konflikthantering
Gruppdynamik
Relationskapital
Personlig utvecklingsplan för elev
Värdegrund
Rollspel
Workshops
Arbetsmodell för arbetet med emotionell, social och personlig utveckling
Utbildningar/Inspirationstillfällen för pedagoger
Arbetsmaterial
Filmvisning som verktyg
Musik som verktyg för kunskapsinhämtning
Föreläsningar
Handledning och stöd
Motivation, skolmotivation​

(Foto: Nelly Trott)