Disco på morgonen

Kvinna och barn dansar i discoljus.

Klassrummet är nersläckt, persiennerna neddragna och discokulan är riggad. Rummet flödar i ljus i regnbågens alla färger och det känns varmt och välkomnande att komma in. Dags för Discopoesi med Cecilia Nordlund på Kroksbäcksskolan.

Inom ramen för Skapande skola besöker varje år ett drygt hundratal kulturaktörer Malmös skolor. Vi har många fantastiska konstnärer, kulturpedagoger och artister som skapar möten med kulturens olika uttryck. En av dem som ofta anlitas är Cecilia Nordlund, musikern, producenten och låtskrivaren som också arbetar som låtskrivarpedagog bland annat i popkollo. Hon har frontat i band som Souls, Monkeystrikes och Cilihili men idag möter vi henne som pedagog i en av grundsärskolans ämnesområdesgrupper.

Cecilia har skapat ett rum som är spännande att komma in och hon bekräftar varje barn som kommer in. – Vilka fina skor du har idag. Hur mår du? Vad roligt att du kommer hit idag! Alla blir sedda. Idag är det en liten grupp, sju elever med varsin vuxen. Det är andra tillfället som Cecilia möter barnen och hon minns de flestas namn. I rummet finns massor av spännande teknik. Mikrofoner, några med förvrängda ljud, inspelningsteknik, lekfulla instrument med samplade ljud och möjligheter att skapa nya ljud och musik tillsammans. Förra tillfället gjorde gruppen inspelningar som Cecilia har bearbetat vidare och efter uppvärmningen får vi lyssna på gruppens låt. Alla finns med på olika sätt, allas röster hörs. Under den halvtimme som mötet pågår hinner det hända mycket. Cecilia är otroligt flexibel och ser vad som fungerar och anpassar aktiviteterna till gruppen. Hon sjunger sånger som barnen känner igen men ger mycket plats för det kreativa, det blir ett lekfullt skapande i stunden. När vi pratar med Margareta Brattgård som arbetar på särskolan poängterar hon att det är helt avgörande att ha en kulturaktör som kan arbeta i många olika grupper och på olika sätt. Både Margareta och Josefin Wessman beskriver att detta ger inspiration till deras egna undervisning med både text och musik.

Här kan ni höra ett av resultaten av Kroksbäcks grundsärskolas möte med Discopoesin.