Dramatisera historien- workshop för lärare

Elever tränar dans.

Vill du levandegöra historien med dina elever? Samtidigt som de får träna på att tala inför andra, samarbeta och vara i rörelse? Kanske söker du ett sätt att samverka med de estetiska ämnena? Då är du välkommen till en workshop på Malmö Museer den 6 februari kl 13-16, som leds av Anna Rasegård från Malmö Kulturskola och Marianne Bomgren från Skoletjenesten Öresund .

I den här workshoppen presenteras en modell för hur man kan arbeta med drama som metod för att levandegöra historien. Ämnesområdet för detta exempel är 1500-tal, Tycho Brahe och livet på Ven, men man kan givetvis välja andra historiska händelser och levnadsöden, och anpassa arbetet till olika nivåer. Modellen har utformats efter en lägerskola på Ven, där en dansk och en svensk klass möttes och arbetade tillsammans med olika scener. Detta arbete bygger i sin tur på många års erfarenhet av samverkan mellan skola och dramapedagoger inom Malmö stad, den s k Kulturkopplingen på Malmö Kulturskola, samt Skoletjenesten Öresunds erfarenheter av dansk-svenskt skolsamarbete.

Du kommer själv att få pröva arbetssättet samt få ta del av en helt ny lärarhandledning med elevmaterial på svenska och danska.

Information och anmälan: Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund, mb@skoletjenesten.dk eller via kulturkartan.