Du glömmer väl inte att lämna synpunkter på det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1!

Böcker ligger i hög upp mot himlen.
Stack of colored cover books

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Förslaget på kunskapskrav har tagits fram så att det  överensstämmer med det kommande obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3.

Läs mer om kunskapskravet och lämna dina synpunkter senast den 30 november.

 

Text: Marie Brandt