Elever från Möllevångsskolan imponerade på LitteraLund

Ett boksamtal mellan Ylva Mårtens, programledare för Barnens romanpris i P1, och elever från bland annat Möllevångsskolan var en av höjdpunkterna på årets LitteraLund. Ungdomarnas förmåga att uttrycka sig och reflektera över innehållet i Jandy Nelsons Jag ger dig solen var mycket imponerande.

Flera av inslagen på årets LitteraLund handlade om hur viktigt det är att vi samtalar om det vi läser. “I samtalet om böcker så händer det saker” uttryckte sig författaren Katarina Kieri så klokt. Ett exempel på detta var boksamtalet mellan Ylva Mårtens och fem tonårigar, tre av dem hemmahörande på Möllevångsskolan. Inledningsvis fick alla beskriva boken med två ord. Ingen fick upprepa ett ord som någon sagt tidigare. Utifrån ett urval av dessa ord fick deltagarna beskriva sin upplevelse av läsningen. Ungdomarna briljerade med kloka reflektioner och välformulerat språk. Med frågor som “Vad tänker ni om bokens titel?”, “Finns det någon karaktär ni känner igen er i?” och “Vad skulle ni vilja ställa för frågor till författaren?” ledde Mårtens samtalet framåt.

Boksamtal fördjupar förståelsen

Katarina Kuick som är författare och översättare visade med konferensdeltagarna som samtalspartners hur ett boksamtal med utgångspunkt i Aidan Chambers frågor kan gå till. Författaren Aidan Chambers har fått stort genomslag med sina inspirerande böcker om boksamtal. Utifrån enkla frågeställningar som “gillar”, “gillar inte” och genom att leta efter återkommande inslag i text och bild, fördjupade vi tillsammans vår läsning av Anna-Clara Tidholms Hanna huset hunden. Det var spännande att se hur frågor och samtal breddade vår förståelse av bokens innehåll.

Prisad författare från England deltog

Foto: Barbro Hallberg

Litteraturpedagogen Karna Nyström förde ett samtal med två ungdomar och en lärare från Simrishamn kring David Almonds ungdomsbok Svarta vingar. David Almond som är från nordvästra England var själv på plats på LitteraLund för att berätta om sitt författarskap. Med böcker som Han hette Skelling och Svarta Vingar har David Almond fått flera fina utmärkelser. Återkommande teman i Almonds författarskap är föräldralösa barn och någon form av våld. I Svarta vingar får vi följa några ungdomar under deras sommarlov. Berättelsen byggs upp kring ett övergivet spädbarn som hittas av två av ungdomarna. Almond berättade om hur han ser berättelser som en väg att civilisera oss människor. Genom berättelsen får vi något att bearbeta och vi finner strategier för hur vi kan agera. Karna Nyström har gjort en läshandledning till Svarta vingar som kan vara ett stöd för lärare som vill arbeta med boken.

Om LitteraLund

LitteraLund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och ett regelbundet inslag i Lunds kommuns kulturverksamhet. Årets festival var den tionde i ordningen och konferensdagarnas program var fyllt av kända namn och intressant innehåll. Nästa LitteraLund infaller våren 2017.

Text: Karin Ahlstedt