Elever sätter Malmö på världskartan inför EU Code Week

Logtyp för EU Code week.

Varje år deltar cirka 2,5 miljoner människor över hela världen i Code Week. I år inträffar EU Code Week mellan den 9 oktober och den 24 oktober då tusentals programmeringsevent kommer att föra samman barn, unga och vuxna från inte bara Europa utan hela världen. I år startas Code Week upp med en kick-off den 7 oktober 17.00 – 18.30 och på den kommer tre skolor från Europa att delta där eleverna kommer att visa hur de arbetar med en av de utmaningar som skapats för årets fokus på programmering och en av de tre skolorna som deltar är en Malmöskola, Oxievångskolan.

EU Code Week är ett gräsrotsinitiativ som drivs av volontärer som sprider programmering i sina respektive länder som Code Week-ambassadörer. EU-kommissionen stöttar EU Code Week och andra oberoende initiativ som syftar till att stärka digitala förmågor, inklusive programmering för många olika målgrupper. Code Week stöds också av stora IT-bolag som alla hjälper till att skapa programmeringsmöjligheter för miljontals barn och unga, att utveckla lärtillfällen för pedagoger för att hjälpa oss igång.  EU Code Week är för alla!

På Oxievångsskolan pågår just nu en febril aktivitet för att förbereda och koda inför morgondagens kick-off. Det är med spänd förväntan vi följer deras arbete och jag kommer att delta i eventet genom att vara på skolan tillsammans med pedagoger och deltagande elever för att följa både kick-offen men också vad som händer ”behind the scene”. Klockan 17.18 är det Oxievångsskolan som är i fokus på kickoffen: ni kan följa hela kick-offen här på Facebook

På vilka sätt kan du delta?:

  • Ta en titt på vilka event som finns nära dig på EU Code Week map.
  • Organisera workshops och lägg upp dina event på EU Code Week map.
  • Genomföra programmeringslektioner, dela med dig av dina lektionsplaneringar, organisera workshops för kollegor och bjud in föräldrar och elever för att jobba med programmering.
  • Som skola deltar ni i CodeWeek4AllChallenge. Dessa utmaningar har som syfte att inkludera och involvera så många studenter som möjligt under den här perioden i programmering.
  • Föräldrar kan uppmuntra och stötta sina elever till att delta i workshops om programmering och på så vis uppmuntra skolorna att gå med.
  • Företag och föreningar kan hålla i programmeringsworkshops, låna ut personal som coacher, organisera roliga programmeringsutmaningar eller kanske sponsra några programmeringsevents.
  • Dela med dig av dina erfarenheter på EU Code Weeks hemsida för att inspirera andra.

Tänk på att alla som arbetar med programmering på ett eller annat sätt får lov att lägga upp alla programmeringsaktiviteter inne på Code week för att synliggöra sitt arbete. Dessa aktiviteter behöver inte ligga inom de datum som det är extra fokus på programmering utan du kan lägga in aktiviterna närsomhelst under året. Sätt skolan på världskartan https://codeweek.eu/add (Du behöver skapa inloggning en gång – sedan kan du ladda upp dina aktiviteter). Detta går vi igenom på utbildningstillfället nedan. 

EU Code Week erbjuder tillsammans med European Schoolnet en kurs kring programmering som också ger en god inblick i hur EU Code Week fungerar samtidigt som du får träffa hundratals likasinnade kollegor. Dessa kurser är uppbyggda i moduler som öppnas upp en ny modul för varje ny vecka. Du behöver inte ha avslutat en modul för att gå vidare och även om denna kurs redan är igång så går det jättebra att hoppa in i den även nu. För er som är intresserade av att gå den utifrån era förutsättningar så har jag lagt in ett utbildningstillfälle där syftet är att stötta er i att komma igång, visa hur ni kan ta er igenom kursen och handleda er i den mån ni vill ha handledning. På detta utbildningstillfälle så bestämmer vi gemensamt om ni vill ha fler likadana tillfällen och vi bokar in dem tillsammans då.

Ni anmäler till utbildningstillfället som jag håller i här. 

Kursen som EU erbjuder: EU Code Week Boot camp: anmäl dig här.

Vi ses på Kick-offen imorgon och förhoppnings också på utbildningstillfället i nästa vecka.

Utmana varandra på lekfulla sätt och låt oss lära oss mer om programmering tillsammans!