Elever skriver novellböcker

Tecknade barn som gör tummen upp.

Som lärarbibliotekarie har jag, Christine Landin, tillsammans med all personal på Ängsdals skola i Bunkeflostrand, drivit stora läsprojekt med olika tema varje vårtermin sedan 2004. Denna läsfrämjande insats har bidragit till många läshungriga elever med goda resultat i skolan. Årets läsprojekt heter ” Ängsdals lässtjärnor – Vi tänder stjärnor ”. Jag har en blogg, www.angsdalsbiblioteket.se , där man kan läsa om mina läsprojekt.

Läsning är nyckeln till allt är ett känt begrepp. Läsning höjer läsnivån, ökar läsförståelsen, stimulerar språket, ordförrådet, samtalet och den sociala förmågan. Vi vet att god läsförmåga har avgörande betydelse för lärandet.

Men läsning är mycket mer än så. När vi läser ges fantasin fritt spelrum och dörrar öppnas till nya tankar och idéer. Genom orden kan vi färdas fritt i tid och rum och växa som människor.

Att läsa och skriva går hand i hand är också ett välbekant uttryck! Båda förmågorna är viktiga och stimulerar varandra. Därför har jag alltid drömt om att eleverna skulle få bli
författare på riktigt med mottagare i och utanför skolans väggar. När vi skulle ansöka om medel från Kulturrådet till Skapande Skola – aktiviteter, väcktes denna tanke. Målet med Skapande Skola är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
VI drog högsta vinsten när författare Ingrid Remvall tackade ja som ansvarig till detta gigantiska skriv- och författarprojekt tillsammans med Ängsdals pedagoger och elever. Eleverna har fått arbeta med kreativt skrivande.
250 elever har aktivt deltagit från förskoleklassen till och med åk 9! Eleverna har varit indelade i 5 grupper; förskoleklass-åk 1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8-9! Resultatet utmynnade i fem novellsamlingar.
Som en röd tråd genom alla berättelser löper miljön av en skola, en helt påhittad version av elevernas egen. Utöver detta fick eleverna välja fritt vad de ville skriva om. Det blev berättelser om kärlek, skräck, glädje, sorg, spänning och fantasy.
Ingrid har träffat eleverna under flera tillfällen och gett eleverna många skrivverktyg!
Som sig bör firade vi boksläppet med en festlig bokrelease för elever och föräldrar. Sydsvenskan kom och hälsade på och en artikel publicerades: https://www.sydsvenskan.se/2017-05-18/skolelever-ger-ut-sinanoveller-i-en-bok

Elever läser i böcker.
Eleverna har skrivit sina noveller med stort engagemang! De fina bokomslagen är ritade av eleverna själva och utvalda genom en rittävling för varje grupp. Novellböckerna finns att låna på både skolans bibliotek och på några folkbibliotek i Malmö. Under september månad finns böckerna på utställning på bl a Malmö Stadsbibliotek.
Försäljningen av novellböckerna har gått åt som smör i sol och sålts till både elever, nära och kära, givetvis till självkostnadspris!

Elever håller upp böcker.

I en lärarbibliotekaries ögon har jag med stolthet sett hur skaparglädjen med skrivandet har gett stolta och glada elever!
Jag hoppas att detta skrivprojekt har gett våra elever inspiration, mod och motivation att fortsätta med utmaningar och att ingenting är omöjligt! Detta har bevisats genom dessa novellböcker.

”My dream has come true”

Christine Landin, speciallärare och lärarbibliotekarie

PS Önskar du veta mer om projektet, så går det fint att kontakta: christine.landin@angsdals.se eller ingrid.remvall@gmail.com