Elevers webbtidningar i Webbstjärnans topp 100

Jennie Rosen.

Stort grattis till Jennie Rosén, lärare på Oxievångsskolan och hennes elever. Två av hennes klassers webbtidningar är bland topp 100 i Webbstjärnas tävling, ”Skapa en webbplats med anknytning till skolarbetet ”.

I en artikel i höstas, berättade Pedagog Malmö om Jennie och hur hon med bas i svenskämnets centrala delar, arbetar ämnesövergripande med webbtidningar och mikrobloggar.  Efter debattartiklar och öppna brev till Kerstin Ekman har eleverna, i skräckens tecken, fortsatt sitt skrivande på webben under läsåret med både skräckpoesi, skräcknoveller, monsterbeskrivningar och mikronoveller. Något som har tagit två av fem webbplatser till topp 100.

– Tack, det är jättekul och eleverna är väldigt stolta. Nu väntar vi med spänning på att få veta om vi går vidare ytterligare, berättar Jennie.

För att gå vidare i Webbstjärnas tävling behöver webbplatsen uppfylla vissa grundkriterier. Kopplingen till Lgr 11 är viktig, likaså ska det tydligt synas hur aktiva eleverna är och hur de interagerar med andra. Layouten är betydelsefull samt hur varje skribent förhåller sig till upphovsrätten.

– Jag tror att det är en tydlig koppling till Lgr11 och att eleverna synliggör interaktionen med andra som gör att klass 8C och 8E är i topp 100 med sina webbtidningar,
C la vie och 8records, säger Jennie.

Den nionde maj är det prisutdelning och nya webbstjärnor ska utses. Om klasserna vinner kommer Jennie och eleverna ta sig an något större projekt, kopplat till svenskämnet ihop med något social aktivitet.

– Det blir i så fall något extra, ett projekt utöver det vanliga som de annars inte hade kunnat göra, säger Jennie och betonar vikten av att eleverna får vara med och påverka, och förstår att det måste kopplas till läroplanen.

Samtidigt med placeringen i topp 100 gick en av Jennies elever, Sara Fathi i klass 8B, vidare i tävlingen Unga Reportrar som arrangeras av Håll Sverige rent.

– En välskriven debattartikel med väl underbyggda påstående om miljöförstöringens negativa påverkan på djurlivet, tog eleven hela vägen till topp 14, berättar Jennie.

– Hon vann inte men vi ska ändå ordna någon form av ceremoni för att uppmärksamma hennes bedrift, fortsätter hon.

Jennie kommer att fortsätta engagera eleverna att publicera sina texter på nätet. Hon menar att ett aktivt skrivande har utvecklat elevernas skrivande inom flera aspekter, och plockat fram många framtida potentiella skribenter.

– Vi har pratat mycket om hur de skriver, om tydlighet och saklighet och att vem som helst ska kunna läsa deras texter, säger Jennie.

I fortsättningen väntar ett nytt ämnesövergripande arbete kopplat till värdegrund, normer och identitet, och med fokus på HBTQ-frågor.

– Det är elevernas önskemål att få lyfta de här frågorna. I det här arbetet kommer vi att uppmärksamma frågor kring HBTQ, diskutera normer, hur de skapas och påverkar oss, samt vikten av ett normkritiskt förhållningssätt, säger Jennie.

Text och foto: Marina Walker


Läs mer om Jennies arbete på hennes egen blogg.