En blogg för fritidshemmet

Skärmbild av fritidsbloggen.

Digitaliseringen sprider sig på Malmös skolor och fritidshem. Alexander Olsson som arbetar på Sorgenfriskolans fritidshem menar att det är en nödvändighet. Med hjälp av de avtal som Malmö stad har vad gäller Google Apps For Education har han skissat på en fritidshemsblogg som synliggör föräldrainformation och elevdelaktighet.

– Vi  har provat oss fram i sommar genom en sommarblogg. Efter utvärderingar har vi genomfört en del förändringar i syfte att förbättra kommunikationen och informationen och nu är sidan klar att lanseras, berättar Alexander.

På ett fritidshem med fyra avdelningar är det många aktiviteter och mycket information som ska bearbetas och förmedlas till vårdnadshavare. Alexander säger att en digital plattform är det bästa sättet att nå ut till alla.

– Information måste vara lättillgängligt. Idag har de flesta människor en mobil. Genom en blogg ska de enkelt kunna ta del av sina barns dag på fritids, viktiga blanketter och kontaktuppgifter.

Man pratar med två elever.
Alexander Olsson i dialog med elever.

Elevdelaktighet

Att driva en blogg kräver ansvariga för att hålla den levande och uppdaterad. I det arbetet ser Alexander att eleverna ska vara en del av. Han vill att arbetet med bloggen är en naturlig del i verksamheten och planerar att under hösten starta en bloggrupp med elever som kontinuerligt träffas för planering och uppdatering. Tanken är, säger Alexander, att bloggruppen ska dokumentera, både i bild och i text, det som dagligen på fritidshemmet. Bloggen ska vara ett plank, en informationskanal där allt som rör elevernas tid på fritidshemmet finns samlat. Och det är elevernas flöde som ska vara synligt.

– Bilder är ett bra sätt att visa på verksamheten och det är lätt att involvera eleverna. Vi har också skapat en sida där det går att söka efter borttappade kläder genom att kunna posta bilder på de kläder som vi hittar på skolan.  

Tre klick bort

Genom bloggen kan eleverna utveckla flera förmågor som gynnar deras lärande, menar Alexander. Ansvar för planeringen kräver både språkliga, digitala, reflekterande och sociala förmågor. Och de vet också var vårdnadshavare ska leta för att komma åt personalens kontaktuppgifter eller till exempel lappar för lovanmälan. Det ska vara tydligt vilken personal som ansvarar för vad och vilka aktiviteter som erbjuds dag för dag.

– Kan man hitta saker själv så frågar man färre gånger. All information ska vara max tre klick bort, säger Alexander.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Skärmdump på fritidsbloggens startsida