En skapande skola

Natalia Batista lär barnen rita manga.

Under fem dagar i början av vårterminen förvandlas Dammfriskolan till en skapande skola. Vi bryter undervisningen för alla elever under fem dagar fördelade på fyra veckor. Första veckan var det en måndag, andra veckan en tisdag och tredje veckan kommer att vara en onsdag. I sista veckan har vi lagt en torsdag och en fredag. Detta innebär fyra arbetsdagar då det skapas för glatta livet i alla skrymslen och vrår på skolan och en festdag när vi tittar på allt som har skapats. Vi samarbetar med unga teatern, operaverkstan, Malmö symfoniorkester, SKROT och Malmö universitet. En av tankarna bakom projektet är att elever och personal ska lära sig nya saker tillsammans. Därför är all personal och alla elever med i projektet. Tanken är att projektet ska vara treårigt och nu är vi inne på år två. Allt är större och allt är bättre än vad det var under första året.

På Dammfriskolan har vi ca 700 elever fördelade över årskurserna F-9 samt särskola och autismgrupp. I detta projektet är alla med. Eleverna i årskurs 1-9 jobbar under de här dagarna i åldersblandade grupper. Förskoleklassen jobbar för sig själva men får besök av äldre elever som skapar tillsammans med dem. Särskola och autismgrupp jobbar med samma teman och konstformer men jobbar inom sin verksamhet med sina egna pedagoger.

År 1, 4 och 7 skapar en teaterföreställning, en musikal och musik som de spelar på egenbyggda instrument. Varje grupp består av tre klasser, en från varje årskurs. De elever som gör teater samarbetar med pedagoger från Unga teatern. De elever som gör musikal samarbetar med pedagoger från operaverkstan och de som skapar musik samarbetar med SKROT samt Malmö symfoniorkester. Utöver att eleverna skapar själva får de även se en föreställning på den institution de samarbetar med samt göra ett studiebesök där de får lära känna de lokaler där man jobbar med den konstform de fokuserar på.

Teatergruppen jobbar med sagan Råttfångaren från Hameln och pedagogerna och eleverna bygger tillsammans en föreställning på denna. En del i projektet är att eleverna ska få jobba med alla delar av teatern för att förstå hur en föreställning är uppbyggd och därför är de indelade i många grupper. Vi har en skådespelar och manusgrupp, en scenografigrupp, en kostymgrupp, en ljud- och ljusgrupp och en dokumentationsgrupp.Man står på scen framför röd ridå.

Musikalen jobbar med en musikal som Lars Fembro från operaverkstan har skrivit baserad på Kung Midas. Även här har vi grupper som skapar scenografi och rekvisita samt kostym, ljud- och ljus och dokumentation utöver skådespelarna/sångarna.

Musikerna bygger instrument tillsammans med tre pedagoger från SKROT som är specialister på att bygga instrument av skräp och skrot. I detta projekt har vi även flera duktiga studenter från Malmö universitet som kommer att låta eleverna spela in sin musik i Malmö universitets studio för att det ska få känna på hur det kan vara att arbeta i en studio. De kommer även att få lära sig att göra enkla trumbeats på datorn. Dessutom kommer de att få besöka universitetet vilket ju är ganska coolt i sig. Musikerna samarbetar dessutom med MSO och har fått träffa en pedagog och en musiker från Malmö Live. De kommer även att få göra studiebesök på Malmö Live samt gå på en konsert med symfoniorkestern.Kvinna och barn lyfter kartonger.

År 2, 5 och 8 samt särskola och autismgrupp skapar kortfilmer på temat parallella verkligheter. Eleverna i år 2, 5 och 8 jobbar i åldersblandade grupper när de gör sina filmer. Särskolan gör en film och det gör även autismgruppen. Alla elever får under terminen se minst en film på bio och de har även fått möta en professionell filmare som heter Gonzales Pena Rochas som kom och berättade om hur han jobbar med film och hur man kan gå tillväga om man vill jobba med film som yrke. Eleverna får jobba i vilken genre de vill och de har fått lektioner i hur man bygger upp en film samt hur man ska tänka när man skriver manus. De filmar med Ipad och har även fått lära sig hur de ska klippa sina filmer. Eleverna i särskolan får dessutom stöttning och inspiration av två studenter från Malmö universitet.Student och pedagog sitter och fikar i soffa. Alla filmer som eleverna producerar tävlar i Dammfriskolans filmfestival och en jury som består av elever och lärare från årskurs 3, 6 och 9 samt en representant från rektorsgruppen kommer att utse de tre bästa filmerna och dessa kommer att belönas med ett pris.

År 3, 6 och 9 jobbar med konst och serier på tema häxor och häxprocesser. Vi samarbetar med mangatecknerskan Natalia Batista som håller två lektioner med alla elever. Även dessa elever jobbar i åldersblandade grupper. Eleverna skapar tillsammans i grupper om ca 4 elever en stor serietavla á la Roy Lichtenstein samt varsin egen fyrarutors serie. I båda uppgifterna ska de försöka förmedla ett budskap och båda uppgifterna ska handla om häxor på något sätt. Eleverna har fått lära sig om häxor dels genom att läsa en serie av Nosebleed studios som handlar om häxprocesserna men även genom att de har fått se korta filmer och genom att få läsa fakta om till exempel hur häxprocesserna i Malmö gick till. Alla elever har fått läsa serier i den vanliga undervisningen och eleverna i årskurs 6 läser dessutom häxorna av Roald Dahl. Tanken är att vi ska ställa ut de stora tavlorna dels på skolan men även på en del andra platser i Malmö. Natalia Batista framför whiteboard där manga-flicka är tecknad.De individuella fyrarutors serierna planerar vi att trycka tillsammans med lite korta faktatexter om häxor och dikter i Dammfriskolans seriealbum.

Hela projektet går under namnet ett hållbart Dammfri. I alla delar av projektet bygger vi in vår värdegrund och jobbar med hur man är en god kamrat. Hur man samarbetar i grupp. Hur man drar nytta av varandras kunskaper och kvalitéer. De omedelbara vinster vi ser är att genom att eleverna lär känna varandra får vi en tryggare skola. Övergångarna mellan stadierna blir lättare eftersom både personal och elever redan känner varandra. Samarbeten övriga delar av året underlättas eftersom alla har lärt känna varandra. Eleverna får lära sig olika konstformer som de sedan kan ha nytta av i alla ämnen som ingår i läroplanen. Eleverna tränar dessutom sin analysförmåga vilket är en viktig förmåga som värderas högt i alla ämnen. Dessutom har vi väldigt roligt. Sista dagen har vi fest och njuter av allt som alla elever har skapat tillsammans.