Ett mjukare Malmö och studiero

Presentation där det står

Höst, pandemi och en skakig omvärld. Kanske behöver eleverna mer än någonsin känna trygghet och studiero i skolan. Om skolan blir en trygg oas i en skakig värld skapas många goda förutsättningar för både elevernas välmående och inlärning.

Denna andra vecka på andra halvlek av höstterminen satsar Malmö delar på att puffa för resurser för just trygghet och studiero. Många elever upplever att vuxenvärlden inte riktigt förstår vad som pågår på nätet. 

 

Tryggare tillvaro på nätet 

Ett mjukare Malmö är ett samarbete mellan Sydsvenskan och grundskoleförvaltningen i Malmö som syftar till att öppna upp dialogen mellan unga och vuxna kring vad som händer på nätet i de forum där de vuxna sällan rör sig. Vilka utmaningar ställs våra unga inför när det kommer till bemötande och kränkningar? Hur önskar de att vi stöttar dem på bästa sätt? 

Vid ett årligt återkommande evenemang kommer alla Malmös elever i åk 5, både inom kommunala och fristående skolor, möta aktuella profiler och aktörer inom temat. Evenemanget kommer lyfta tankar om hur vi kan stötta varandra på nätet och göra klimatet där lite mjukare, men även vårt vardagliga bemötande när vi möts fysiskt. Genom att inför eller efter evenemanget använda det stödmaterial som arbetats fram och nu finns tillgängligt  på Malmö Delar, tänker vi att alla våra elever får en bra grund inför steget in i vuxenvärlden och ett lite mjukare Malmö.

 

Trygghet och studiero

För tips kring ökad studiero i klassrummet och hur man enkelt tillgängliggör sitt klassrum puffar vi för Joanna Lundins resurser som ger konkreta tips och råd. En förutsättning för att känna trygghet i skolan är att känna tillhörighet med sin grupp eller klass. Om det finns osämja och oroligheter i klassrummet blir det nästan omöjligt att lära sig. Ett sätt att närma sig detta är att prata om och diskutera detta. Använd gärna resursen om Tillhörighet för att starta diskussionen.

Omfamna hösten och var rädda om varandra!

 

Vill du dela – kontakta oss

Ha en riktigt fin arbetsvecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.

Annika och Lena – redaktörer för Malmö delar