Ett smörgåsbord av mallar och modeller på Malmö delar

Bilden visar flera ritade barnansikten

bland kan eleverna behöva hjälp med hur de ska tänka. När man står inför ny information eller ska hantera en stor informationsmängd passar det ypperligt att få hjälp att organisera och systematisera tänkandet. Med tanke på vårt begränsade arbetsminne som kan hantera ungefär sju informationsenheter kan vi avlasta det genom mallar och modeller för tänkande. 

Missa inte smörgåsbordet av mallar och modeller på Malmö delar! Du hittar både tomma mallar, deras syfte och användningsområden. Klicka på rubrikerna nedan så kommer du till Malmö delar. 

 

VÖL-schema

VÖL-schemat passar bra när du ska introducera ett nytt arbetsområde. Schemat hjälper eleverna att fastställa vad de kan. Det väcker också deras nyfikenhet: vad vill jag veta och det sammanfattar lärandet som skett. 

 

Begreppskort

Med begreppslistor får eleverna hjälp att bena ut en djupare förståelse av ord och begrepp. Hjälp dem att jobba och tänka systematiskt. 

 

Venndiagram

Ett Venndiagram ordnar tänkandet på så sätt att det synliggör likheter och skillnader mellan olika begrepp. Jämför likheter och skillnader. 

 

Fiskbensdiagram

Ta hjälp av Fiskbensdiagrammet för att reda ut och göra det tydligare vad ett problem kan bero på. Orsak – verkan. Det leder också fram till förändrings- och förbättringsidéer. 

 

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell och passar exempelvis bra i genrepedagogik. Eleverna får jobba systematiskt med stöttande aktiviteter för att bygga upp kunskap och till slut klara sig på egen hand. 

 

Samtalskort

Samtalskorten hjälper elever att skapa struktur i ett samtal genom att förtydliga syftet och förväntningarna med samtalet.

 

Vill du dela?

Saknar du någon modell som du vill dela? Mejla Malmö delar

Ha en riktigt fin arbetsvecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.