Exempel på undervisningsmaterial för Matematik

Hur kan man skapa digitalt språkstöd i matematik?

Med undertexter på modersmål i korta videogenomgångar på youtube får eleven ett effektivt sätt att lära sig matematik på sitt modersmål och på svenska.

Klicka här för att se exempel på en kort matematikgenomgång på youtube.

Växla mellan undertexter på svenska och engelska i “inställningar”.

DUSM handlar om att med olika digitala verktyg skapa undervisningsmaterial som lärare, modersmålslärare och elever kan använda för att optimera studiestödet på modersmål.

I detta inlägg presenteras en idé om hur man med youtube gör korta videogenomgångar och utnyttjar undertexter på modersmålet. Här handlar det om matematik, men denna metod är användbar i alla ämnen.

Strategi

 • Korta videogenomgångar på max 4 minuter för att elev ska behålla fokus.
 • Genomgång ska handla om viktiga begrepp eller bra räkneexempel.
 • Undertexter kommer att finnas på svenska, dari, arabiska och somaliska.
 • Undertexter gör inlärningen effektiv, eftersom elev kan växla mellan text på modersmål och svenska.
 • Slutmål är att elev ska lära sig begrepp och uttryck på svenska.

Metod och Tips

 • Skapa en “google presentation”.
 • Animerade övergångar gör presentationen mer “levande”.
 • Använd enkla, tydliga figurer i färg.
 • Använd stor text, så att presentationen också kan visas i klassrum.
 • Lägg manuskript (föreläsningen) i “anteckningar” till varje bild.
 • Lägg det kompletta manuskriptet i ett separat “google document”.
 • Detta manuskript ska översättas till dari, arabiska och somaliska.
 • Spela in video av presentation med föreläsning på svenska.
 • Använd “Screencast-o-matic” eller “loom” som videoverktyg.
 • Om önskvärt kan genomgång också spelas in med röst på annat språk.
 • Ladda upp videon till youtube.
 • Använd textningsverktyget i youtube för att skapa undertexter.

Fördelar med Youtube

 • I youtube kan uppspelningshastigheten ändras för optimal inlärning.
 • Man kan växla mellan undertexter i olika språk.
 • Filmen kan pausas och startas om.
 • Länken till youtube-videon kan läggas in i elevens google classroom.
 • Länken kan också läggas in direkt i elevens digitala läromedel (t.ex. Gleerups).

Feedback

Det hade varit mycket intressant att få dina synpunkter och få höra om det finns liknande projekt på annat håll!

Skicka gärna kommentarer till: bo.brynell@skola.malmo.se

Text: Fredrik Karlsson