Fantastiska pedagoger!

Motiveringstext för malmö pedagogpris 2019.

Nu är nomineringsperioden för Malmö Pedagogpris 2019 slut och en grupp bestående av representanter från förskole-, grundskole och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att läsa alla nomineringar och förbereda underlag till juryn.

Det är underbar läsning! Här kommer ett axplock citat:

”Hon ser eleverna som individer och ser deras alldeles egna förmågor och superkrafter. Hon har en förmåga att ingjuta arbetsglädje och trygghet i eleverna med ett stort fokus på individuell utveckling.” Vårdnadshavare

”För att X är en väldigt bra lärare, han förstår eleverna och låter oss arbeta på en nivå som alla klarar av, samtidigt som det är utmanande.” Elev

”Engagemang, kreativitet, värme och får barn att få leka på en nivå som utmanar och stimulerar dem.” Vårdnadshavare

”Systematiskt utvärderar hon sin undervisning och hon försöker ständigt förbättra den med fokus på elevernas kunskapsinhämtning, på verklighetsförankring och källkritik.” Kollega

”Jag som elev har fått stort stöd från henne, hon har hjälpt mig och väglett mig i vilka styrkor jag har samt vad jag behöver jobba på. Hon har varit väldigt konkret och tydlig.” Elev

”Hon har hög kompetens, men fortsätter med nyfikenhet att fördjupa sig i nya rön och forskning.” Kollega

”X skapar goda relationer, arbetsro och kunskapstörst i klassrummet” Elev

Malmö Pedagogpris delas ut under höstterminen 2019. Klicka här för mer info om priset.