Flipped Classroom i Malmö stad – en lärresurs för elever

Skärmbild av flippatmalmo.blogspot.se

Skärmbild av flippatmalmo.blogspot.se

”Flipped Classrom i Malmö stad” är en samlingswebbplats med filmade lektionsgenomgångar inom olika skolämnen. Filmerna riktar sig till elever och är gjorda av lärare i Malmö. Lärarkollegor kan låta sig inspireras av filmerna eller använda dem utifrån en pedagogisk idé som kallas ”det omvända klassrummet”.

Fakta om Flipped Classroom.

http://flippatmalmo.blogspot.com

”Flipped Classroom” – det omvända klassrummet handlar om hur lärare och elever använder tiden i klassrummet. Läs mer om Flipped Classroom här.

Dela filmer till eleverna

På webbplatsen kan du som lärare bidra med filmer samt hitta kollegors filmer som du kan dela till dina elever via en klassblogg/ämnesblogg, e-post eller i ett delat dokument. Läs mer om det här.

Syften med webbplatsen är att:

  • utgöra en samlad resurs för elever
  • fungera som en materialbank för ”det omvända klassrummet”
  • synliggöra lärresurser som skapas av pedagoger i Malmö
  • inspirera andra pedagoger i Malmö att göra filmade lektionsgenomgångar
  • bidra till nätverkande mellan pedagoger i Malmö som gör ”flippar”.

Välkomna flippande lärare i Malmö

Innehållet på webbplatsen är ett samarbete mellan pedagoger i Malmö
på initiativ av Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Är du som lärare i Malmö intresserad av att få rättigheter till att lägga upp dina filmer på webbplatsen är du välkommen att kontakta
Charlotte Christoffersen eller
Tobias Sonestedt
på Centrum för Pedagogisk Inspiration
E-post: fornamn.efternamn@skola.malmo.se

Några Malmölärare som ”flippar”

På Pedagog Malmö hittar du några artiklar om lärare som gör filmade lektionsgenomgångar.