Fokus på svar

Instruktioner på whiteboard.

Just nu tränar vi på att lösa enkla textuppgifter. Vi lär oss att visa vår lösning genom att rita en bild, att skriva på mattespråk och slutligen skriver vi ett svar med en hel mening.Instruktioner på whiteboard.

Att rita en bild och skriva på mattespråk fungerar bra men att svara med hel mening är lite klurigare. Idag var det fullt fokus på att skriva svar.

Anteckningar på whiteboard.

Vi började med ett exempel på tavlan. En situation plockad ur verkligheten. Vi läste tillsammans och satte igång att prata om lösningen.

Barn håller upp händerna.

Ett taggat gäng. Snabbt fick vi upp bild och mattespråk på tavlan. Sedan kom vi till dagens viktiga innehåll. Hur gör man när man ska formulera ett bra svar? Jo, vi börjar med att läsa frågan igen. Nej, inte hela uppgiften. Bara frågan. Hur vet man vilken som är frågan då? (Vad är en fråga? Inte alls självklart för alla.)

Anteckningar på whiteboard.

Man kan leta efter frågeord. Denna fråga börjar med ”Hur” och så slutar den med ett frågetecken. När vi ska formulera svaret är det bra att svara med en hel mening och att använda så många ord som möjligt från frågan. Vi kom, efter en del överläggande, fram till att följande var ett bra svar:

Svar: De ser 7 maskar tillsammans.

Bild av digital smartboard.

Nästa uppgift var att få titta på några textuppgifter som andra barn hade löst. Alla var rätt men svaren hade olika kvalitet. Uppgiften var att hitta det bästa svaret och att kunna motivera varför just det svaret var bäst.

Två elever sitter på klassrummets golv.

Vi arbetade i grupper, som vi ofta gör. Alla hinner tänka och alla får talutrymme.

Barn pekar.

Engagerade samtal där vi lär av varandra.

När alla grupper kände sig färdiga fick varje grupp berätta vilket svar som var bäst och varför.

Bild av digital smartboard.

Vi ringade in det svar vi enades om. Det var bäst för att det var en hel mening och orden var hämtade från frågan. Till sist skrev vi om de andra svaren så att de blev lika bra.

Instruktioner på whiteboard.

Vi avslutade med att återkoppla till målet för lektionen och alla var eniga om att vi hade tränat och blivit bättre på att formulera svar till textuppgifter.

Nu vet vi precis hur vi ska göra och träningen fortsätter…

Text: Anna Duncanson

Bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson