Förändring kan inte bara pratas fram, den görs…

Halvöppen grind mot häng och hav.

Efter att ha arbetat på Högskolan i Jönköping de sista tio åren och ha drivit en förskola, har jag nu gått in i en ny fas i livet. Jag kommer istället att bland annat arbeta som forskare i Malmö på 50 % – och det är verkligen något jag ser fram emot. Ni hittar mig på pedagogisk inspiration i Malmö stad och jag kommer inledningsvis att arbeta med forskningscirklar, föreläsningar och träffar med utvecklingsteamen bland annat.

Genom att flytta till Malmö på halvtid har jag förändrat mitt liv från att bara bo på landet till att också få möjlighet och tillgång till allt som finns i en större stad! Men framförallt ser jag fram emot mitt nya arbete eftersom jag tror på den organisationsförändringen som gjorts inom förskolan i Malmö. Ett förändringsarbete som blir intressant att följa och få delta i.

Min erfarenhet är att förändringen inte kan pratas fram – den måste göras. Kommunikationen är naturligtvis viktig men inte avgörande i ett förändringsarbete. Samtal kan skapa bilder, idéer, förskjuta tankegångar och skapa entusiasm för förändring, men gör inte förändringen. Då handlar det om konkreta handlingar.

Vår relation till förändringar ser olika ut och beror på varför förändringen sker. Men förändring är en del av att livet. Förändring kan vara vald, bli påtvingad eller vara lösningen på ett problem. När vi börjar förändra påverkar det andra aspekter än det vi tänkt i det verksamhetsystem vi verkar i (som vi till exempel skapat på en arbetsplats). Detta kan göra att vi inte vill fortsätta det förändringsarbetet vi påbörjat då det visar sig att förändringen får större konsekvenser än det vi först tänkte och samtalade om.

Erfarenhet är viktig i ett arbete, men erfarenhet kan också motverka förändringsarbete. Är inte det vi gör tillräckligt bra? Kanske inte, men det kan också handla om att förutsättningar och krav förändrats och därmed också våra arbetsuppgifter. Förändring är mödosam eftersom man måste förhålla sig på nya sätt, reflektera och därmed blir ”störd” i tankebanor eller vanor. Förändring kan också utveckla nyfikenhet och förundran och ge nya aspekter och kvaliteter i livet/arbetet. När man aktivt arbetar för förändring i en verksamhet bygger det på en idé eller motiv för att något ska bli bättre. Det är laddat med en värdering eller en uppfattning om den ”rätta metoden” och är därför aldrig neutral. Det är också viktigt att vara medveten om att förändringsarbete inte innebär att allt blir bättre i en verksamhet, vissa saker blir mycket bättre medan andra aspekter faktiskt blir sämre. Allt måste upp på bordet, om även de motsträvliga så småningom ska få en lust att medverka. Genom att synliggöra olika åsikter och insikter får alla uppleva att deras tankar duger även om allas tankar inte kommer att kunna följas, eller så kan nya vägar och strategier hittas genom förhandling som ingen tänkt eller argumenterat för inledningsvis.

För att skapa ett engagemang i förändringsarbete krävs att man kommunicerar mycket under processens gång. Men kommunikation räcker inte – det är när vi handlar på nya sätt som förändringen sker på det ena eller andra sättet och då får vi också möjlighet att tänka nya tankar i förhållande till de nya handlingarna.

Nu börjar en ny höst fylld av nya utmaningar och för många av oss nya arbetsuppgifter, som kommer att påverka och förändra oss och våra liv på ena eller andra sättet. Vi får vandra ut i det okända och göra på nya sätt och hitta aspekter och svar som vi inte letat efter.

Text: Karin Alnervik