Förberedande utbildning för vuxna – Vård och omsorg

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Sarah Jawdat från Komvux Malmö Universitetsholmen besökte Sfi Södervärn, där hon informerade om Vård och omsorg – en förberedande utbildning för vuxna, Sfi 3C och uppåt, i JobbMalmös regi. Många olika jobb ingår i begreppet, men vårdbiträde var jobbet för dagen som Sarah informerade om. Intresserade Sfi-elever mötte upp i aulan och fick chans att ställa frågor och göra intresseanmälan.

– Utbildningen innebär en bra chans att komma ut i verkligheten, säger Sarah.

Utbildningen innehåller både teori och praktik under kurstiden som är 16 veckor. Det finns 15-17 platser och undervisningen sköts av en vårdlärare och en svensklärare.

– Eleverna kan få Sfi-betyg och gör 4-5 veckors praktik på äldreboende, gruppboende eller i hemtjänst. De gör en noggrann planering tillsammans med studie- och yrkesvägledare, som de träffar flera gånger under kursen. Om man klarat kursen kan man gå vidare till SVA X med Vård på grundläggande nivå och sedan fortsätta på väg mot undersköterska, säger Sarah.

Hjälpa människor till ett normalt liv

Som vårdbiträde handlar det om att hjälpa människor till ett normalt liv.

– Ett vårdbiträde hjälper människor med olika behov. Det kan vara hygien, matlagning, toalettbesök, klä på sig, hjälp med att äta. Bland mycket annat, säger Sarah.

En fråga från en elev i aulan gällde om man som vårdbiträde ges lov att endast vårda människor av samma kön.

– Nej, man måste vara beredd att hjälpa både kvinnor och män. Det går inte att välja, svarade Sarah.

Krav på de som söker

Sarah informerade också om andra krav som ställs på de som söker utbildningen.

– Man måste vara beredd på att det är växlande arbetstider under praktiken, från tidiga morgnar till kvällar och helger. Det måste finnas en vilja att hjälpa både kvinnor och män. Tunga lyft förekommer och det är stränga krav på ärmlösa arbetskläder.

Framgångsrik utbildning

Utbildningen är framgångsrik. Resultaten från förra kursen talar sitt tydliga språk, menar Sarah.

Av totalt 15 elever hade

  • 8 anställningskontrakt efter sin praktik
  • 8 klarat Sfi D
  • 4 klarat C-kursen
  • 9 börjat studera nästa vårdkurs på grundläggande nivå med målet att bli undersköterska.