FÖRINTELSENS MINNESDAG

Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är samma datum som fångarna befriades från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 1945. I år är det 77 år sedan. Dagen har varit en nationell minnesdag sedan 2001 och år 2005 deklarerade FN att denna dag är en internationell minnesdag. På Malmö delar lyfter vi fram resurser av olika slag kring detta för att uppmärksamma dagen i skolan i olika årskurser.

Malmös judiska historia 

Syftet med undervisningsmaterialet Malmös judiska historia är att eleverna ska lära sig mer om den judiska närvaro som funnits i Malmö historiskt. Sedan mitten 1800-talet har det funnits en judisk närvaro i staden. Judar har varit med i utvecklingen av stadens kultur, politik och arbetsliv och är en del av Malmös befolkning. I materialet finns manus för en historisk genomgång och fyra elevuppgifter kopplade till platser i Malmö och tillhörande källhistoriska texter. 

Vi, de polska judarna

I den här resursen presenteras en övning där eleverna får läsa in sig på en verklig person med polsk – judisk identitet för att sedan få frågor som de ska ta ställning kring. Övningens syfte är att visa på vilken enorm variation som fanns i polsk-judisk identitet under tiden före andra världskriget. Judisk identitet ses i undervisningssammanhang som helt kopplat till religion vilket är felaktigt. I Sverige i dag är nog bara en liten del av den judiska befolkningen religiös och ändå ser de flesta med judiskt ursprung sig som just judar.

Den romska förintelsen

I de länder som nazisterna kontrollerade, mördades mer än 70 procent av alla romer under andra världskriget. I stad efter stad, runt om i hela Europa blev romska kvarter och bosättningar omringade och människor mördade och tillfångatagna. En del blev deporterade till koncentrationsläger eller arbetsläger. En del tvingades att gå till fots i oändliga tvångsförflyttningar. En del blev skjutna direkt – inför ögonen på sina nära och kära.

Antisemitism: betydelse och definition

I denna resurs hittar du en pedagogisk film av Björn Westerstrand som är gymnasielärare i historia och svenska på St: Petri gymnasium. Han har fått flera utmärkelser för sin lärargärning. 2012 blev han utsedd till Sydsveriges bästa lärare av Sydsvenska Industri- och handelskammaren och 2013 fick han Svenska Akademiens svensklärarpris. Filmen förklarar betydelsen och definitionen av begreppet antisemitism. Efter filmen följer självrättande frågor för att eleverna ska kunna repetera innehållet.

Lästips om Förintelsen och Andra världskriget

En resurs med tips på läsning om Förintelsen och Andra världskriget. Alla böcker finns tillgängliga via din dator på olika sätt. Du kan också fråga personalen på ditt närmaste skolbibliotek efter titlarna.

Berättargruppen om Förintelsen åk 6-9

De judiska flyktingar i Malmö och Lund som överlevde Förintelsen valde att inte glömma. I nästan 30 år gick Förintelsens ögonvittnen ut i skolor, kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser för att berätta om sina upplevelser. Nu har de lämnat över stafettpinnen till barn och barnbarn. Judiska församlingen Malmö och Judiska församlingen Göteborg har, med stöd från Forum för levande historia, samlat en grupp på cirka 16 barn och barnbarn till överlevande från Förintelsen. De har har tagit på sig uppgiften att på ideell basis hålla ögonvittnens minne levande och gå ut och berätta om sina anhörigas upplevelser. Resursen finns även för gymnasiet.

För fler resurser på temat kan du söka på “antisemitism” på Malmö delar. Vi hoppas att ni får nytta av och inspiration till att uppmärksamma dagen med hjälp av resurserna.

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.