Förmågan att jämföra

Äpple och banan.

Eftersom vi i detta tema bedömer förmågan att göra jämförelser mellan livet förr och nu var det i dag dags att lyfta fram jämförelserna, repetera och träna.
Äpple och banan.

Det fungerar alltid bäst när vi startar i något som är nära eleven. Att jämföra frukt har vi gjort förut.

Banan och äpple ituskurna.

Vi hade ett samtal om äpple och banan och repeterade hur man gör fullständiga jämförelser. Barnen kom ganska snabbt ihåg och hittade in i rätt tänk. Det blev dock ungefär såhär några gånger: ”bananen är lång och äpplet är saftigt”. Då kunde vi prata om att att man jämför en sak i taget.
Skillnader mellan äpple och banan nedskrivna.

Efter rasten tog vi upp tråden och skrev upp några jämförelser, gemensamt formulerade, på tavlan.

Begrepp nedskrivna på tavla. Sedan var det dags att prova att göra jämförelser mellan livet förr (på forntiden) och nu. Eleverna fick själva välja vilken tidsperiod de ville jämföra med vår egen tid och de fick några ord  att utgå ifrån i sina jämförelser.
Skillnad mellan då och nu nedskrivna. Tillsammans formulerade vi några jämförelser på tavlan. Sedan var det dags att prova de egna vingarna med en kamrat som stöd.
Skillnad mellan då och nu nedskrivna.

I par gjorde vi jämförelser. Det var inte enkelt att fullfölja jämförelserna. Vi pratade och gjorde om. Till slut blev det flera fina jämförelser. Arbetet fortsätter på måndag då det blir bedömningslektioner.

Text och bild: Anna Duncanson