Förskolechef med fokus på förskolebibliotek – Älggårdens förskola

Sofi Holmqvist och Karin Ahlstedt.

På Älggårdens förskola arbetar personalen både aktivt och medvetet med barnens språkutveckling. Utgångspunkten för satsningen på förskolebibliotek har sin grund i en strävan efter likvärdighet och att kvalitetssäkra verksamheten. Böckerna används i boksamtal, i olika teman och för trösta samt bearbeta barnens erfarenheter och upplevelser.

– Alla barn, oavsett var de befinner sig på förskolan, ska ha samma tillgång till litteratur och läsupplevelser, säger Sofi Holmqvist, förskolechef på Älggårdens förskola i Malmö.
Barnens lärande bedöms inte i förskolan, men det är enligt Sofi uppenbart att förskolebiblioteket bidragit till ökad läsglädje, större ordförråd och förmågan att kunna fördjupa sig.

Det börjar med Förskolebibliotek

Ett eget förskolebibliotek på varje förskola kan vara ett steg på väg mot ett fördjupat arbete med litteratur. Närheten och tillgängligheten till litteratur och läsupplevelser är avgörande, menar Sofi.
Ann-Katrin Svensson, lektor vid Högskolan i Borås, har gjort en studie i hur man arbetar med språkutveckling på förskolor i Mölndal. Studien visade att de barn som haft möjligheten att gå på en förskola där man arbetat medvetet med litteratur hade bättre resultat i läsförmåga och läsförståelse på det nationella provet i årskurs 3. På Älggårdens förskola arbetar personalen väldigt medvetet med litteratur, det är något Sofi kan se tydliga effekter av när det gäller barnens inlärning.
Ta del av förskolechef Sofi Holmqvists engagerande reflektioner och tankar om förskolebibliotekets betydelse.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Karin Ahlstedt