Förskoleklass i en brytningstid

2016 reviderades läroplanen och en ny del för förskoleklass lades till. Nyligen presenterades ett lagförslag om att förskoleklassen blir ett obligatoriskt skolår. Men vad betyder detta för pedagoger i förskoleklass?

Enligt Helen Ackesjö, universitetslektor, på Linneuniversitetet i Växjö, har förskoleklassen länge varit ett gränsland. Verksamheten tillhör varken förskola eller skola. Nu menar Ackesjö att en ny policy möter befintlig praktik.

Hon menar också att det har funnits olika budskap och olika tolkningar över hur uppdraget i förskoleklass bör se ut. Pedagoger har själva format sitt uppdrag och därmed har likvärdigheten tyvärr brustit.

Under våren fick vi möjligheten att träffa många förskoleklasspedagoger i Malmö. Samtliga uttryckte en önskan om att få träffa andra förskoleklasspedagoger, få tillfälle att samtala om den nya delen och möjlighet att koppla innehållet till den egna praktiken. Vi kunde även se att deras uppfattning av samhörighet skiljde sig från skola till skola.

Ackesjö beskriver  olika bilder av hur en verksamhet av förskoleklass kan se ut. Den kan vara bron på stabila pelare som går mellan förskoleklass och skola. Den kan även vara som en isolerad ö med liten eller ingen insyn i skolan. Förskoleklassen kan vara som en oas där eleverna får möjlighet att vila upp sig inför skolstart. Den kan också ses som ett väntrum för de eleverna som kommit långt i sin utveckling och är redo för att börja skolan.

Vi tror att alla verksamma pedagoger i förskoleklass strävar mot att bygga bron över till skola. Vi upplever också att många välkomnar den nya delen och förslaget om ett obligatoriskt skolår. Då ökar likvärdigheten och pedagoger slipper tolka och forma sitt eget uppdrag.

Vi önskar också att Malmö stads förskoleklasser blir mer likvärdiga. För att nå dit behöver förskoleklasspedagoger få möjlighet att reflektera och samtala om den nya delen och om sin undervisning. Därför har vi startat upp en mötesplats för pedagoger i förskoleklass.

Vill ni fortsätta diskutera och dela med er av era erfarenheter är ni varmt välkomna på vår första träff måndagen den 28/8 kl 14.

Anmälan sker här.

Länk till webbinariet där Helen Ackesjö talar om förskoleklass, finns här.

Av: Tuva Ingemarsson, Carina Bognäs, Caroline Palmgren