Förskoleklassens år!

Ordmoln med begrepp från förskoleklass.

2018 verkar bli förskoleklassens år. Det är så mycket som är på gång! I höstas blev det klart att skolformen blir obligatorisk från och med januari 2018. Den ska tillämpas som utbildning från och med höstterminen 2018. Samtidigt presenteras två kartläggningsmaterial från Skolverket “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Dessa kartläggningsmaterial kommer att finnas tillgängliga 1 juli i år. Det ligger också ett förslag till regering och riksdag att dessa material kommer att bli obligatoriska att använda. Dessutom startar Malmö universitet en kurs för personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande examen. Vill du veta mer om kursen kan du läsa det här.

Sist men inte minst så startar vi en ny omgång med Mötesplats för förskoleklasspedagoger på Pedagogisk inspiration. Syftet med mötesplatsen är ett kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte och en fördjupad kunskap i förskoleklassens kapitel i läroplanen. Fokus läggs på förmågorna som kommer att gå som en röd tråd genom BFL, matematik samt språk,- och kunskapsutvecklande arbete i förskoleklass. Givetvis kommer vi även att diskutera hur förskoleklassens obligatorium kan påverka verksamheten.

Är du intresserad av att delta i vårens mötesplats för förskoleklasspedagoger, anmäl dig här.

Bild: Carina Bognäs

Text: Tuva Ingemarsson