Förstå och använda tal på Monbijouskolan

Två personer räknar tal på papper.

Två personer räknar tal på papper.

På Monbijouskolan är det full aktivitet bland matematik-lärarna. De deltar i studie-cirkeln Förstå och använda tal som hålls av FoU Malmö-utbildnings matematik-utvecklare Elisabeth Pettersson. Vid träffen är det fullt engagemang bland lärarna, de diskuterar och problematsierar kring sin matematikundervisning tillsammans med Elisabeth. Härligt att se!

Träffarna består av bland annat en kortare föreläsning, reflektioner kring läst litteratur, matematiska aktiviteter kopplade till den lästa litteraturen och träffarna avslutas alltid med ”spelhåla”. Lärarna läser och prövar aktiviteter med sina elever som sedan diskuteras under träffarna, vilket innebär att arbetet knyts direkt till deras egna verksamhet. Studiecirkeln bygger på boken Förstå och använda tal, vilken bland annat tar upp vanliga missuppfattningar som elever kan ha inom området Taluppfattning och hur man kan arbeta med dessa. Ni kan läsa mer om boken och studiecirklen på:http://ncm.gu.se/node/478

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö