Fortfarande några platser kvar till Regionfinal Skåne FLL

Logotype för first lego league.

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000. Att arbeta med FLL innebär att med en hållbar inriktning arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron.

Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Genom att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik i ett sammanhang för våra unga där de med dessa som verktyg kan påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang. 

Det finns fortfarande platser kvar om ni funderar på att anmäla ett eller flera lag till Regionfinal Skåne FLL för både Explore och Challenge. Ta tillfället i akt och anmäl dig till denna fantastiska möjlighet att arbeta tillsammans med dina elever/din barngrupp på ett annorlunda sätt.

Är du nyfiken och vill veta mer om detta fantastiska sätt att arbeta på och där du får allt stöd du vill ha genom hela processen så anmäl dig gärna till den kommande träffen den 23/8 som är online. Denna träff riktar sig till er som varit med tidigare och som vill veta lite mer om årets tema och hur det kommer att bli men också till er som aldrig varit med tidigare med som är nyfikna på att delta i FLL. Det finns fortfarande platser kvar till årets regionfinal. Denna träff är digital så ett par dagar före träffen så kommer du att få en möteslänk skickad till dig. Det är därför viktigt att du anger en emailadress du ofta använder.

Träffen är den 23/8 2021 klockan 15.00 – 16.15.
Vi vill också göra er uppmärksamma på att det också kommer att hållas två stycken identiska teknikträffar där vår huvudbandomare kommer att berätta om den tekniska utrustning som kommer att behövas och vilka alternativ det finns. Dessa kommer att hållas på samma tider ungefär (15.00 – 16.30) som denna träff men dessa är den 24/8 och den 9/9. Du anmäler dig till dessa träffar i samma formulär men du bestämmer själv vilka träffar du vill närvara på. Här är länken till anmälan: https://forms.gle/4kj7ziHRkwpnJooC7
Vill du säkerställa en plats i årets evengemang så anmäl dig redan nu här:
Annars vänta till du har fått mer information på informationsträffen!
Varmt välkomna till dessa inspirationsträffar!
Mvh Annie Bergh, Projektledare FLL Regionfinal Skåne