Forum för förste förskollärare del 2

Inbjudan till forum för förste förskollärare.
Efter Karin Alnerviks föreläsning (som ni kan läsa mitt blogginlägg om här) var det dags för Kristina Westlund att få ordet.

Hon skulle prata om arbetet med demokrati och barns inflytande. Jaha tänker ni, men det är väl enkelt, barnen kan ju till exempel få välja om de vill vara ute eller inne, om de vill ha äpple eller päron, dricka vatten eller mjölk eller liknande. Nä, tänk att så enkelt är det verkligen inte. Vid första tanken tänkte jag också att jo men visst kan det vara så enkelt. Men efter att Kristina berättat om sin licentiatuppsats (läs här) så lämnas jag med fler frågor och funderingar än svar.  Det var kanske Kristinas tanke, hennes sätt att ge oss inflytande över sin föreläsning?

Det allra viktigaste jag tar med mig från Kristinas föreläsning är att det är inte jag, eller vi, som pedagog som kan berätta när barnen har fått inflytande eller inte. Det är helt barnens upplevelser och perspektiv som styr. Då kan vi ju nämna det som Kristina tog upp som ett klassiskt ämne, äpplen eller päron. Är det inflytande att få välja mellan äpplen eller päron? Ja kanske för ett barn, men inte ett annat. Det är helt och hållet barnen som styr vad som är meningsfullt för dem och då vad som kan ses som inflytande för barnen.

Kristina problematiserar också kring begreppet ”fri lek”. Vad är egentligen fri lek? Leken på förskolan kan ju egentligen inte riktigt bli fri, då hon menar att barnen har för många saker att förhålla sig till, ramar och regler som vi skapar på förskolan, rummen och miljöerna skapar vissa ramar. Men vi behöver också ramar att förhålla oss till? Hur hade det annars varit, om vi inte hade haft något alls att förhålla oss till. Hon drog parallellen till matkön som vi precis skulle ställa oss i, att flera av oss säkerligen skulle fråga grannen före och efter i kön vad de skulle välja, för att få något att förhålla sig till i sitt eget val. Jag tänker att det är för att vi vill vara i ett sammanhang, vi strävar alla efter att vara en del av något större.

Jag tänker att fri lek för mig klingar inte bra. Vad har vi då när vi inte har fri lek? Jag kan tänka mig att begreppet, utan närmare efterforskning, kommer från att vi har planerade aktiviteter och sedan har vi fri lek. Men ta bort fri, för den är ju aldrig fri, det har Kristina hjälp mig att definiera, men lek är det. Och bara lek är ju inte något dåligt, det är ju något av det mest fantastiska som finns för våra barn. I sin licentiatavhandling problematiserar och skriver Kristina mer om lek och barns inflytande, för den som är intresserad av det.

Kristina presenterar också en modell av Harry Shier som jag tycker är väldigt spännande och som jag hoppas att jag kan använda i arbetet med barns inflytande på våra förskolor. Tabell över vägen till barns delaktighet.Harry Shiers text om barns delaktighet och där jag har hittat denna bilden kan du läsa om här.

Tillbaka till forumet så var det nu dags för lunch, en chans att reflektera kring de två föreläsningar vi hört, få lite ny energi, och kanske utöva någon form av inflytande över vilken lunch man ska välja, om man inte väljer att lyssna på kollegan före eller efter i kön som sagt…