Forum för förste förskollärare del 3

Inbjudan till forum för förste förskollärare.

Uppenbarligen var det en lång och givande dag eftersom det krävde hela tre olika blogginlägg av mig för att kunna behandla all input jag fick under dagen. Eller så är det bara ett sätt av mig att strukturera upp all input i huvudet, för att sedan få ner det på detta digitala papper.

Efter att jag faktiskt valt att bestämma lunch helt utan att ta hänsyn till mina kollegor, läs gärna om varför här. Eller varför inte läsa del 1 också när du ändå är igång, här. Oavsett, nu var det dags för Sven Persson att inta scenen, med ämnet ”Pedagogiska relationer –  barns utveckling och lärande”. I vår ledningsgrupp pratar vi mycket kring Sven Persson, min förskolechef är väldigt inspirerad och fascinerad av det han berättar om. Hela vårt förskoleområde var på en föreläsning av honom i våras, som jag tyvärr missade när jag lapade sol och slog fina golfslag på Gran Canaria. Men ändå, jag var glad att jag äntligen skulle få möjlighet att lyssna på honom.

När jag tittar tillbaka på mina anteckningar ser jag hur lite jag faktiskt skrev. Men jag skrev en sak som säger allt – ”Förskolans kvalité blir aldrig bättre än det konkreta mötet med barnet”. Det kändes ganska spot on. Och det får på något sätt symbolisera det som jag uppfattar att Sven Persson vill förmedla. Det är i mötet det sker. Det är i relationerna allt händer. Sven nämner också begreppet pedagogisk kärlek, vad är egentligen det? Kan det finnas något som pedagogisk kärlek. Jag har letat vidare bland litteratur och artiklar och blir mer och mer hänförd av hur jag kan ha missat Sven Persson och det han förespråkar. Men jag blir också mer och mer nyfiken på forskning kring detta område. Vad innebär egentligen detta med omsorgen för oss i förskolans värld? Och hur går det hand i hand med lärandet? För det gör det väl?

Avslutningsvis delades vi i mindre grupper där vi diskuterade de tre olika föreläsningarna med våra kollegor, ett mycket intressant och givande samtal. Att få utbyta erfarenheter med kollegor som har samma uppdrag men på andra förskolor med andra förutsättningar är värdefullt. Vi har så mycket kunskap och erfarenhet som finns bara runt hörnet, vi ska bara titta efter den.

Sist men inte minst hänvisar jag till tre små filmer som vi fick visat för oss där fem av våra kollegor delar med sig av tankar och funderingar kring vårt uppdrag, såhär ett år efter omorganisationen. Ni kan hitta länkar till filmerna här.

Jag ser fram emot höstens forum för förste förskollärare, där har vi en arena där vi kan samlas för att fånga upp den likvärdiga förskolan, utan att den blir likformig.