”Från ögonblick till prisma”

Två kvinnor sitter på åhörarläktare.
Ögonblicksforskning på Tromsö aktionsforskningskonferens - att få respons på sitt arbetet.

Förskolepersonal från Gubbabacken, Hermodsdalsparken och Professorns förskolor var representerade i Tromsö av bland annat Lizette Alturken och Edisa Jakupovic.

Deras arbete handlade om att utveckla förskolans normkritiska arbete genom ögonblicksforskning och hur kan ögonblicksforskning i vardagen bidra till att öka medvetenhet och få mer verksamhetsnära diskussioner.Två kvinnor står i en trappa där en går upp och en går ner.

”Jag ser fram att dela med mina erfarenheter och framförallt få en respons från andra pedagoger” såg Lizette några timmar innan sin presentation.

”Det var en upplevelse av dela med vårt arbete med Ögonblicksforskning och delta i diskussionsgruppen var lärorik och vi tar med oss mycket kunskap med oss tillbaka. Vi väckte även stort intresse med vår presentation och fick bra respons”.

Frida Malmborg, försteförskollärare från Sommarbäcken representerade arbetet med ögonblicksforskning som görs på Södra Sommarstaden. Hon var mycket entusiastisk och berättade med stort glädje: ”Alla var väldigt positiva och tyckte det var jättespännande”

Här är några citat från responsen som Frida fick på sin presentation:

”Från ögonblick till prisma”
”Magi”
”Mod/våga”
”Bra fokus/luppen”

Och själv tillägger Frida: Jag kommer att fundera vidare på:

Vågar vi titta på de riktigt kritiska frågorna?
Hur kan man komma vidare om man inte vill vara kritisk mot sig själv?
Är barn bara kompetenta när vi vill?

Fridas reflektion och hennes nya frågor speglar hur nya utvecklingsfrågor kan sättas igång genom att det tidigare arbetet lyfts fram, så som det har gjort på denna konferens. På det sättet påverkas det systematiska kvalitetsarbetet i Malmös förskolor ännu mer.