Fritidshem 2016 konferens

Den 27-28 januari var jag och Jörgen Ekberg på konferens i Stockholm kring Fritidshemmet och med fokus på kvalitet och utveckling. En mängd bra föreläsare delade med sig av sina erfarenheter kring synliggörandet av lärandet, pedagogisk utveckling av fritidshemmets verksamhet och uppdrag. Olof Jonsson var där och pratade kring rastens betydelse för elevernas utveckling, Ann S Pihlgren pratade kring våra styrdokument och vad som händer nu med förtydligande kapitel i Lgr 11 för fritidshemmets uppdrag.

En av de mest tankvärda föreläsningarna stod Emma Hedström för som beskrev kring sitt uppdrag som förstelärare på fritidshemmet och vilka pedagogiska vinster detta ledde till. Detta tycker vi är något att ta fasta på och fortsätta prata kring. En förstelärare på fritidshemmet som kan leda, inspirera och utveckla fritidshemsverksamheten i samarbete med skolledning och som kan fungera som ett stöd både för skolledaren och för arbetslaget är en spännande tanke.

Synliggörandet av lärandet och av fritidsverksamheten var också ett ämne som diskuterades. Nedan kan ni se en bild av ett exempel. Man bestämmer ett gemensamt tema på skolan och sedan går varje ”verksamhet” in och skriver vad de kan bidra med i temat. på detta sätt synliggör man sitt arbete för alla delar av skolan.Exempel ur material.

Ha en god fortsättning på 2016

 

Med vänlig hälsning

 

Magnus och Jörgen