Fritidshemmet – en röd tråd …

Man delar ut till barn som är klädda i förkläden.

”Vem har morgonomsorgen idag? Vem stänger? Ringde du och avbokade hennes taxi? Ska vi hjälpas åt att laga pannkakor till mellanmål idag?”

Att i vår verksamhet jobba som elevassistent eller barnskötare är ett arbete som kräver lyhördhet, kunskap, engagemang och intresse för varje elevs hela skoldag från morgonens tidiga öppning till kvällens stängning. Det är den yrkesgrupp som spenderar mest tid av oss alla tillsammans med våra elever, de är tack vare våra barnskötare och elevassistenter som vi kan erbjuda våra elever en röd tråd av trygghet som genererar i en skoldag av hög kvalitet från öppning till stängning.

I mitt uppdrag som specialpedagog har jag fått möjlighet till nära samarbetet med våra elevassistenter och barnskötare, både vad det gäller deras arbete på skoltid ute i klasserna, men främst hur vi tillsammans – skolledning, specialpedagog och fritidshemspersonal kan utveckla verksamheten på fritidshemmet.

Elever målar med sprayburkar på duk.

När jag ser tillbaka på de två åren vi jobbat tillsammans kan jag inte annat än med stolthet se vilken utveckling som skett!  Vi har jobbat med spännande projekt som värderingsverktyget från SPSM, målformulering, kollegialt lärande inom en rad olika ämnen – dagligen har vi  diskuterat och diskuterar bemötande och förhållningssätt – allt för att vi vill kunna erbjuda varje elevs bästa skola under hela skoldagen!

Från diskussioner om vem som sist bar ut soporna eller tömde diskmaskinen till samtal, reflektion och mål för verksamheten där elevfokus och elevernas bästa står i centrum – jag är glad över att få vara en del av den resan!

Det kallar jag skolutveckling!

Barn leker med lera och fomer.