Fritidshemsutveckling

Hej!

Så kom snön tillslut! Vi får se om den är här för att stanna. Den är väldigt efterlängtad av många barn i alla fall.

Snöfylld allé.

Jag och Jörgen har precis kommit hem från Norge där Jörgen och Pia Forsberg, från Ribersborgsskolan, har föreläst på en nordisk rikskonferens. Intrycken från dagarna var att vi kommit långt i vårt arbete kring fritidshemmen i Sverige. Vi hoppas kunna lägga ut bilder och skriva mer om detta i nästa inlägg.

Vi har ju förmånen att få komma runt och träffa många av er som arbetar ute på fritidshemmen och få ta del av allt ert fina arbete som görs. För det görs otroligt mycket! Det vi kan bli bättre på är att visa upp vad vi gör för oss själva, kolleger, eleverna och föräldrarna. En del av våra uppdrag som jag och Jörgen arbetar med har handlat om att skapa pedagogiska planeringar där vi kopplar aktiviteterna på fritidshemmet till styrdokumenten och där elevgruppens behov och intressen tas till vara. detta leder vidare till en dokumentation som kan sättas upp för att visa vilket viktigt arbete som sker för barnens utveckling på fritidshemmet. Har ni behov av stöd i ert utvecklingsarbete så prata med er skolledare och fyll i en ärendebeställning på Pedagogisk Inspirations hemsida.

Idag Måndag 23 november lämnas förslag på ett eget kapitel i Lgr 11 fram till riksdagen. Syftet är att förtydliga fritidshemmets uppdrag. Under de kommande dagarna, troligtvis under morgondagen, kommer beslut att läggas ut på skolverkets hemsida.

Gemensamma utbildningsdagar är klara för nästa år. 14 och 15 april blir det två halvdagar precis som förra gången. Denna gång skall vi träffas på Malmömässan, och få ta del av goda exempel från fritidshem i Malmö. Den röda tråden blir lärandet på fritidshemmet och synliggörandet av detta.

Ha det gott

Magnus och Jörgen