Fullt fokus på förskoleklassen!

Barn som håller armarna om varandras axlar
Missa inte det rykande färska arbetet om kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande! Materialet har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål. Arbetet fungerar också som stöd vid högläsning av boken Bästa friends forever som är årets högläsningsbok. Lärarhandledning till boken hittar du så klart också på Malmö delar.

 ”Bästa friends forever” – kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål. Materialet har tre syften och ska ses som ett samlat stöd med olika delar.

  • Stöd till dina elever före, under och efter högläsningen av boken Bästa friends forever.
  • Mer generella tips och idéer på hur du kan tänka för att ge elever med svenska som andraspråk rätt förutsättningar i sitt lärande vid högläsning.
  • Stöd under kartläggningen ”Hitta språket – vi lyssnar och samtalar”, för att du ska kunna avgöra om eleverna behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling eller i sin andraspråksutveckling – eller både och.

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet ”Barnens bästa bibliotek” får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. De får också möta en bibliotekarie som berättar mer om vad ett bibliotek är och vad man kan göra där. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 

I år är högläsningsboken Bästa Friends Forever av Ellen Karlsson och Karin Cyrén. I resursen hittar du både lärarhandledning och aktivitetsblad för boken, en videohälsning från bokens illustratör Karin Cyrén samt kartläggningsmaterial som utgår från boken.

Kartläggning i förskoleklass

Välkommen till ett material som hjälper dig i arbetet med kartläggning i förskoleklass. Här hittar du aktiviteterna och observationspunkterna och hur du praktiskt kan jobba med dem. 

 Vi hoppas att veckans resurser kan vara till hjälp för att levandegöra kartläggningen under hela året och inspirera och underlätta arbetet!

Välkomna in i sköna maj! 🌷

Annika och Lena

Redaktörer på Malmö delar