Fyra fina former

Geometriska figurer ligger på golvet.

Vår lärarkandidat Linn har under sina praktikveckor planerat för ett arbete om geometriska former.

Barnen hade ganska klart för sig vad de fyra olika formerna heter, nämligen cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Utmaningen blev att med rätt begrepp kunna beskriva de fyra olika formerna. Linn har under flera pass repeterat formerna och deras egenskaper samt låtit barnen prova att beskriva på egen hand. Idag var det dags för nästa steg – rita och klippa ut de fyra formerna.

Klippta lappar ligger på golvet.

För att talutrymmet skulle fördelas jämt och för att hålla alla barn alerta, valde Linn att ha namnlappar uppochned-vända på golvet. Efterhand som hon ställde frågor till barnen, drog hon en namnlapp.

Geometriska former står det på tavlan.

Presentation av dagens innehåll. Inte helt lätt att uttala.

Pedagog skriver på tavla.

Upp med formerna på tavlan. Beskriva och formulera tillsammans.

Pedagog pekar på tavla där fakta står.

Kort och enkel beskrivning under varje form. Läsa gemensamt. Sen praktiskt arbete – rita och klippa.

Pedagog visar upp linjal för elev.

När man ska rita geometriska former är det viktigt att vara noggrann. Vi behövde linjal. Genomgång i ringen.

Färgglada papper ligger på hög.

Arbetsmaterial.

Burkar står på bord.

En cirkel ska var rund. En burk är perfekt att rita runt.

Pedagog pekar på tavla.

Om vi glömde bort vilka egenskaper figurerna har, var det bara att läsa på tavlan.

Elever ritar med hjälp av linjal.

Indelade i par, satte barnen igång.

Elever ritar och klipper.

Nu ska vi se….börja mäta vid nollan.

Triangel utritad på papper.

Triangeln klar – tre sidor och tre hörn.

Elever klipper.

Klipp, klipp.

Elev ritar ut cirkel på papper.

En cirkel SKA vara rund.

Utklippt cirkel i papper.

Perfekt!

Händer håller i rund gul cirkel.

Utklippta geometriska figurer.

Vi vet vad dessa fyra former heter. Vi kan beskriva dem och använder då rätt begrepp.

Utklippta geometriska figurer.

På onsdag ska Linn bedöma barnens nyförvärvade kunskaper OCH få besök av sin handledare från Lärarutbildningen.

Text och bild: Katharina Olofsson